HSL on uudistanut ja laajentanut joukkoliikennekaluston turvallisuuden ja laadun seurantaa. HSL:n ja liikennöitsijöiden yhteiseen käyttöön saadaan tänä vuonna uusi verkkotyökalu, joka tehostaa laatuasioita koskevaa raportointia ja yhteydenpitoa.

HSL tutkii kaluston laatua havainnointimenetelmällä lähes ympärivuotisesti kahden tutkimusjakson aikana, tammikuusta toukokuuhun ja syyskuusta marraskuuhun. Tutkimuksia tehdään busseissa, raitiovaunuissa ja metrovaunuissa.

“HSL haluaa laatuseurannalla parantaa matkustamisen turvallisuutta ja viihtyisyyttä”, HSL:n Operatiiviset tutkimuksen -ryhmän päällikkö Antti Vuorela sanoo. “Työ organisoitiin HSL:ssä uudelleen viime vuonna ja seurannan toteutus siirrettiin ulkopuolisen tutkimuslaitoksen hoidettavaksi.” Syksyllä 2012 tutkittujen bussien määrä moninkertaistui aikaisemmista vuosista ja nousi reilusti yli kolmen tuhannen.

Jatkossa tutkitaan noin 6 600 bussia vuodessa. HSL:n liikenteessä on runsaat 1 300 bussia, joten seuranta toistetaan ajoneuvoissa useita kertoja. Raitio- ja metroliikenteessä tavoitteena on tarkastaa jokainen vaunu kuusi kertaa vuodessa. Kaikkiaan tutkimuksia tehdään vuosittain yli 8 000.

Tietojärjestelmä kehitteillä

HSL kehittää yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa uutta JOLA Web -verkkotyökalua, joka helpottaa tutkimustulosten käsittelyä ja raportointia sekä HSL:n, tutkijoiden ja liikennöitsijöiden välistä yhteydenpitoa. Järjestelmä saadaan käyttöön syksyllä 2013.

“Uuden järjestelmän ansiosta kentällä tehdyistä havainnoista voidaan raportoida nopeasti liikennöitsijöille, jotka saavat entistä paremmat valmiudet korjata havaittuja puutteita”, Antti Vuorela kertoo.

JOLA Web tarjoaa myös työkalun laatia tulosyhteenvetoja ja -vertailuja tutkimuskausittain. Järjestelmä soveltuu bussi-, raitio- ja metroliikenteen yhteiseen käyttöön.

Laadukasta joukkoliikennepalvelua

Tutkittavat laatutekijät määritellään HSL:n ja liikennöitsijöiden välisissä liikennöintisopimuksissa. HSL maksaa liikennöitsijöille bonusta hyvin hoidetusta joukkoliikenteestä ja sopimuskohtaisesti perii sanktioita kaluston haitallisista laatupoikkeamista.

Seurannan kohteina ovat esimerkiksi sellaiset vakavat puutteet, jotka voivat aiheuttaa vaaraa matkustajille, kuljettajille tai muille tiellä liikkujille. Näistä raportoidaan välittömästi liikennöitsijälle.

Myös lievempiä, lähinnä matkanteon viihtyisyyteen ja sujuvuuteen sekä joukkoliikenteen imagoon vaikuttavia tekijöitä havainnoidaan. Niitä ovat esimerkiksi linjatunnusten asianmukaisuus, sisätilojen siisteys ja kunto sekä pysäytysnapin toimivuus. Lisäksi päätepysäkillä seurataan, tupakoiko kuljettaja ajoneuvon sisällä tai avoimen oven lähellä.

Tutkimustuloksissa eri laatutekijöiden pisteet ilmoitetaan prosentteina kokonaispisteistä. Viime syksyn tutkimuksessa laatupisteiden keskiarvo on 97 prosenttia, kun maksimi on sata. Esimerkiksi linjakilvistä ja pysäkkijarrun toimivuudesta löytyi hyvin vähän laatupoikkeamia. Tupakointihaitoista tehtiin niin ikään vain vähän havaintoja. Eniten puutteita havaittiin ajoneuvon sisäkattojen, sisäseinien ja tukitankojen kunnossa sekä matkustamon kellon toiminnassa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.