Sisäministeri Päivi Räsänen

– Lasten ja nuorten osallisuutta voidaan kunnissa edistää monin eri tavoin, sisäministeri Päivi Räsänen toteaa. Ministeri puhui Nuorisotalkoot! -seminaarissa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista turvallisuutta ja hyvinvointia koskevassa päätöksenteossa.

Ministeri Räsänen totesi puheessaan, että lapsiin ja nuoriin liittyvät aiheet ovat vahvasti esillä sisäministeriön työssä. Sisäministeriön johtamassa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa pyritään muun muassa madaltamaan kynnystä ilmoittaa rasistisista rikoksista ja aiheesta tullaan levittämään laajasti tietoa myös kouluihin. Lisäksi ministeriön yhteydessä toimivan Etnisten suhteiden neuvottelukunnan pääteemana ovat tänä vuonna nuoret ja vapaa-ajan toimintaan liittyvät kysymykset.

Matalan kynnyksen palvelut keskeisiä

Ministeri muistutti puheessaan matalan kynnyksen palveluiden merkittävyydestä lapsi- ja nuorisotyössä. Esimerkiksi kuntien tarjoamilla ehkäisevillä päihdepalveluilla voidaan vähentää tapaturmia ja väkivaltaa sekä syrjäytymistä opinnoista ja työelämästä.

– Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on päätetty ottaa valtakunnallisesti käyttöön niin sanottu “Tie selväksi” -malli. Tämä tarkoittaa, että jatkossa alle 25-vuotiaille rattijuopumuksesta kiinnijääneille tarjotaan mahdollisuus omaa päihdetilannetta kartoittavaan keskusteluun. Pilottivaiheessa Tie selväksi -mallin avulla tavoitettiin myös sellaisia syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, jotka olivat jääneet muiden palvelujen ulkopuolelle.

Lasten ja nuorten kuulemiseen useita keinoja

-Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävässä toiminnassa näen tärkeäksi ennalta ehkäisevän työn vahvistamisen. On tärkeää, että KiVa koulu -toimintamallia toteutetaan tehokkaasti kaikissa kouluissa. Mutta kiusaamisen ehkäisemiseksi voidaan tehdä vielä paljon ja sisäministeriö onkin mukana hankkeessa, jossa yhdessä nuorten kanssa etsitään ratkaisuja kiusaamisen ehkäisemiseen.

Ministeri toi puheessaan esille Päijät-Hämeessä tehtyä työtä lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi. Alueella on esimerkiksi kartoitettu päiväkoti-ikäisten pelkoja ja turvattomuutta piirustustehtävän avulla. Lisäksi poliisilaitoksen vetämänä on toteutettu Kuvaa pelko pois -projekti, jossa koululaiset kuvasivat pelottaviksi tai turvattomiksi kokemiaan paikkoja. Lahdessa päättäjät ja nuoret ovat puolestaan kokeneet myönteiseksi sen, että nuorisovaltuuston edustaja osallistuu puheoikeudella sivistyslautakunnan kokouksiin nuorisoa koskevien asioiden käsittelyssä.

-Turvallisuus ja hyvinvointi eivät synny itsestään, vaan edellyttävät asioiden huomioon ottamista ja etukäteen suunnittelua. Lapset ja nuoret ovat monin tavoin oman hyvinvointinsa ja lähiympäristönsä asiantuntijoita. Tästä syystä on tärkeää, että heidän asiantuntemuksensa saadaan osaksi asioiden valmistelua ja toteutusta.

Ministerin koko puhe osoitteessa: http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/puheet

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.