Julkisuudessa on kiinnitetty huomiota Koululla on väliä -hankkeen rahoitukseen ja aiheesta esittämiini kannanottoihin.

Kansanedustaja Kaj Turunen kysyi minulta eduskunnan kyselytunnilla, kun käsiteltiin Pekka Himasen tutkimusta, opetusministeriön tilaamista hankkeista ja tarkensi kuulleensa, että “opetusministeriössä olisi tilattu jopa yli 2 miljoonan euron tutkimushanke ilman kilpailutusta.”

Tuolloin halusin leikata siivet huhuilta ja todeta, ettei tiedossani ole, että opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta nyt olisi toimittu näissä asioissa jotenkin kyseenalaisesti tai väärin. Edustaja Turusen tarkennettua kysymyksensä koskevan Koululla on väliä -hanketta totesin, etten tunne asiaa riittävän hyvin voidakseni vastata yksityiskohtaiseen kysymykseen.

Koululla on väliä -tutkimushanke ei ole opetusministeriön tilaama hanke. Kyse on kolmen yliopiston yhteisestä tutkimushankkeesta, johon korkeakoulut ovat hakeneet ministeriöltä rahoitusta. Ministeriö on myöntänyt rahoituksen hakemuksen ja tutkimussuunnitelman perusteella. Hanke eroaa siis luonteeltaan olennaisesti tilaustutkimuksesta.

Edustaja Turusen väitteellä, että ministeriö olisi tällaisen tutkimuksen tilannut, ei siis ole lainkaan perää, kuten kyselytunnilla totesin.

Tutkimuksen tekijät ovat esitelleet vuodesta 2011 saakka valmistelemaansa tutkimusta ministeriön virkamiehille 8.10.2012. Varsinainen hakemus ja virkamiehille aiemmin esitelty tutkimussuunnitelma ovat saapuneet sähköpostilla ministeriöön 17.10. Päätös rahoituksen myöntämisestä tehtiin 1.11. Ministerinä olen ollut tietoinen päätöksen valmistelusta ja tehtävästä päätöksestä sekä pitänyt hyvänä, että tutkijayhteisöllä on ollut kiinnostusta näin laajasti koulun kehittämistä palvelevan tutkimuksen tekemiseen.

Kyseessä oleva tutkimusryhmä on alallaan arvostettu ja tehnyt vuodesta 2005 juuri tähän aihepiiriin läheisesti liittyvää tutkimusta.

Pidän täysin kohtuuttomana sitä, että myös ministeriön virkamiesten toiminta on haluttu julkisuudessa esittää kyseenalaisessa ja loukkaavassa valossa ja on annettu ymmärtää heidän toimineen ministerin selän takana. Näen myös tärkeänä, että ministeriöt voivat tilaustutkimuksen lisäksi rahoittaa tiedeyhteisön aloitteesta lähtevää tutkimusta, joka palvelee laajasti julkisten koulutus- ja hyvinvointipalvelujen kehittämistä kaikilla tasoilla.

Jukka Gustafsson

Opetusministeri

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.