Pohjoismaisia palvelualoja edustavan unionin SUN:n kiinteistöalan hallitus kokoontuu 17.4.2013 Helsingissä, Palvelualojen ammattiliiton tiloissa. Kokouksen pääteema on vuokratyön haasteet pohjoismaisessa työelämässä.

Palvelualan pohjoismainen unioni SUN:n kiinteistöalan hallitus on huolestunut viime aikojen kehityksestä, joka on johtanut vuokratyöllä keinotteluun Pohjoismaissa. Vuokratyö on lisääntynyt huomattavasti. Sillä korvataan perusteettomasti käyttäjäyritysten vakinaista henkilökuntaa, säästetään palkkakustannuksissa ja aiheutetaan epätervettä kilpailua työmarkkinoilla.

SUN edellyttää, että työpaikoilla noudatetaan vuokratyödirektiiviä. Direktiivin mukaan vuokratyöntekijän keskeiset työsuhteen ehdot eivät saa olla heikompia kuin suoraan käyttäjäyritykseen palkatulla henkilöstöllä. Keskeiset työsuhteen ehdot liittyvät työaikaan, ylitöihin, taukoihin, lepoaikoihin, yötyöhön, lomiin ja vapaisiin sekä palkkaan.

Järjestö edellyttää, että tulevalla työehtosopimuskierroksella kiinnitetään erityistä huomiota pohjoismaisen vuokratyövoiman käytön haasteisiin. Vuokratyöntekijöiden asemaa on parannettava siten, että päästään eroon jatkuvasta määräaikaisuudesta, kilpailutilanteen vääristämisestä työehtojen kustannuksella sekä määritellään selkeät ja asialliset perusteet vuokratyön käytölle. Työehtosopimuksissa olevien vuokratyötä koskevien ehtojen tulee myös ylittää vuokratyödirektiivin tasot Pohjoismaissa.

Palvelualan pohjoismainen unioni SUN edustaa kiinteistö-, turvallisuus-, siivous-, sosiaalivakuutusalaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Färsaarilla. Suomesta järjestöön kuuluvat Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. SUN:iin kuuluu 14 jäsenliittoa ja hieman alle 100 000 jäsentä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.