Lämmin sää ja paikoittain vesisade on edelleen nopeuttanut tulvavesien nousua Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Tiistain (16.4) ja keskiviikon välisenä yönä on torjuttu jääpatoja Lapväärtin taajaman alueella Kristiinankaupungissa. Jokisuistoon on muodostunut uusi jääpato. Mikäli sen purkaminen ei onnistu, vesi saattaa nousta alaosan pengerrysalueille. Vimpelissä Savonjoella on kaksi jääpatoa, jotka uhkaavat asutusta.

Veden nousu on ollut poikkeuksellisen nopeaa erityisesti Kyrönjoella ja Lapuanjoella. Esimerkiksi Kyrönjoella Nikkolassa vesi on noussut 10 senttiä tunnissa. Kyrönjoen tulvaraja ylittyy todennäköisesti jo lähituntien aikana, ja vettä ryhdytään johtamaan Rintalan ja Tieksin pengerrysalueille. Vettä on ryhdytty ottamaan jo myös Kyrönjoen suurimpaan tekojärveen Kalajärveen sekä Liikapuron tekojärveen. On hyvin mahdollista, että myös Lapuanjoen pengerrysalueille johdetaan vettä lähiaikoina.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pitää tulvatilanteesta lehdistötilaisuuden klo 14 Seinäjoella (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Alvar Aallon katu 8, Seinäjoki).

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.