Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Kuvaaja: Janne Suhonen/valtioneuvoston kanslia

Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen mukaan nykyisen hallituksen myötä Suomen linja eurokriisin hoidossa on tiukentunut. Hallitus vastasi tänään opposition välikysymykseen Kyproksen tukemisesta osana euroalueen talouskriisiä.

Kyproksen ohjelmassa sijoittajavastuun toteutuminen ottaa jättiloikan eteenpäin. Nyt toteutetaan ensimmäistä kertaa ns. bail-in, joka on kestävä ja markkinaehtoinen ratkaisu. Tällä suojataan veronmaksajia muiden tekemiltä virheiltä.

– Kansallinen keskustelumme oli askeleen edellä. Nyt sijoittajavastuun toteuttaminen on koko Euroopan linja. Siksi me ajoimme sijoittajavastuun toteuttamista. Siksi me vaadimme rahanpesuepäilyihin puuttumista. Siksi me peräsimme sekä uskottavan velkakestävyyden saavuttamista että IMF:n mukanaoloa. Kaikki tässä mainitut tavoitteet ovat mukana ratkaisussa, Urpilainen sanoi tänään eduskunnassa.

Euroalueen jäsenvaltioiden vakaus on tärkeää koko euroalueelle. Kyproksen ongelmat kärjistyivät Kreikan kriisin seurauksena. Kyproksen kriisin erityisongelma on pankkisektori, jota on leimannut epäterve kilpailu talletuksilla.

– Sijoittajavastuu toteutuu nyt ensimmäistä kertaa siten, että suurimpia pankkeja ei hoideta lainkaan veronmaksajien lainoituksella.

Talletussuojan keskeinen periaate EU:ssa on alle 100,000 euron suuruisten talletusten turvaaminen. Tätä periaatetta ei tulla loukkaamaan Kyproksen tapauksessa. Luottamus alle 100 000 euron talletusten suojaan säilyy.

Veroparatiisien vastainen työ on merkittävä osa finanssikriisin jälkityössä. Epäterveitä käytäntöjä on kitkettävä. Avoimuudelle ja reilulle toiminnalle on luotava tilaa. Vastuullinen markkinatalous toimii eettisesti kestävällä tavalla.

– Veroparatiisityö etenee nyt maailmanlaajuisesti. Tahtotila veronkierron estämiseksi on kasvanut kansainvälisessä yhteisössä ja se on hyvä asia. Olemme tässä työssä aktiivisesti mukana.

Edellytys kestävälle Kypros-ohjelmalle on, että sovitut ratkaisut ovat uskottavia. Euroryhmä ja IMF ovat arvioineet, että Kypros voi ohjelman kautta palauttaa talouden vakauden. Tämä mahdollistaa Kyproksen palaamisen velkakirjamarkkinoille ohjelman jälkeen. IMF:n mukanaolo vahvistaa luottamusta velkakestävyyteen.

Kyproksen ohjelmassa euroalueen pysyvää vakausmekanismia EVM:ää käytetään ensimmäistä kertaa jäsenvaltion vakauttamiseksi.

– Se tarkoittaa sitä, että budjetistamme ei nyt lähetetä rahaa Kyprokselle, eikä kotimaisilla sopeutustoimilla ole yhteyttä näihin ratkaisuihin.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.