Lapväärtinjoki 17.4.2013 / Kuva: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Lapväärtinjoen suistoon muodostui keskiviikkona laaja jääpato, joka on illan ja yön aikana uhannut Lapväärtin taajamaa ja valtatietä 8. Tulvavahinkoja on yritetty vähentää rakentamalla jokivarteen valtatien 8:n yläpuolelle tilapäisiä suojavalleja ja kaivamalla jääpadon reunaan virtausaukkoja. Lisäksi tulvaveden pintaa on pyritty laskemaan tekemällä Lapväärtinjoen alaosan pengerrysalueen penkereisiin virtausaukkoja. Paikalla on ollut illan ja yön aikana 13 kaivinkonetta. Toimet eivät ole kuitenkaan täysin riittäneet turvaamaan Lapväärtin taajamaa. Illan aikana tulvavahinkoja on kärsinyt runsaat kymmenen kohdetta.

Lapväärtin taajaman tulvatilanne on erittäin huolestuttava ja ennusteiden mukaan Lapväärtinjoen virtaamat tulevat lähipäivinä vielä kasvamaan. On mahdollista, että kevään tulvatilanteesta tulee yhtä vakava kuin syksyllä 2012.

Koska jääpadon alapuolella on pitkä lähes yhtenäinen tulvariskiä pahentava jääkansi, ovat Pohjanmaan pelastuslaitos ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytäneet puolustusvoimilta virka-apua jääpadon ja sen alapuolisen jääkentän räjäyttämiseen. Lisäksi paikalla on ollut puolustusvoimien helikopteri. Puolustusvoimien lisäksi jäiden rikkomista ja ohjaamista yritetään ponttonikaivinkoneella ja muulla konekalustolla.

Keskiviikon illan aikana on jääpatoja ollut myös Isossakyrössä ja Ilmajoella.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.