Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on perustanut tutkijaryhmän selvittämään Savitaipaleella 17.4. sähköasentajan kuolemaan johtanutta sähkötapaturmaa. Tutkimuksessa selvitetään tapahtumien kulku ja olosuhteet onnettomuuden sattuessa.

Tukesin tutkijaryhmä selvittää myös sähköasentajan edustaman yhtiön työmenettelyt ja sen, miten yrityksen työntekijät niitä noudattavat. Lisäksi selvitetään, miten lainsäädännön vaatimuksia noudatettiin työmaalla ja mitkä muut tekijät vaikuttivat onnettomuuteen. Tutkimuksen tavoitteena on tehdä ehdotus toimenpiteistä, jotka ennaltaehkäisevät vastaavat onnettomuudet jatkossa.
Tutkijaryhmään kuuluvat ylitarkastaja Sakari Hatakka, turvallisuusinsinööri Ville Huurinainen ja turvallisuusinsinööri Timo Pietilä. Tutkijaryhmä luovuttaa Tukesille kirjallisen raportin tutkimuksesta lokakuun 2013 loppuun mennessä.
Tukes valvoo Suomessa sähkölaitteistojen turvallisuutta sekä niiden asentamista, käyttöä ja tarkastamista. Tukes ylläpitää myös rekisteriä sähköurakoitsijoista ja huolehtii turvallisuustutkintojen järjestämisestä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.