Hätäkeskuslaitoksen laillisuusvalvontayksikkö otti oma-aloitteisesti selvitettäväksi Keravan hätäkeskuksen eilen vastaanottaman hätäpuhelun, jossa ambulanssi ei heti löytänyt oikeaan osoitteeseen.

Keravan hätäkeskus vastaanotti hätäpuhelun 18.4.2013 klo 16.08 Helsingin Ruskeasuolta. Hätäpuhelutallenteen perusteella laillisuusvalvontayksikkö toteaa, että hätäpuhelussa ilmoittaja pyysi ambulanssia Ruskeasuon urheiluhallille, kentälle kolme, mahdollisen sydänkohtauksen vuoksi. Ilmoittaja ei tiennyt tapahtumapaikan tarkkaa katuosoitetta ja lyhyen selvittelyn jälkeen hälytysosoitteeksi saatiin Ruskeasuon urheiluhallit, Helsinki.

Hätäpuhelun aikana suoritetussa riskinarviossa ilmeni, että kyseessä oli eloton potilas, jonka pelastamiseksi aloitettiin heti paikallaolijoiden toimesta elvytystoimet hätäkeskuspäivystäjän ohjeiden mukaisesti. Päivystäjä antoi puhelimella ohjeita elvyttäjille, kunnes paikalle saatiin ammattiapua klo 16.23.

Tapahtumahetkellä kaikki lähimmät ambulanssit olivat varattuina muilla tehtävillä, joten ko. tehtävälle jouduttiin irrottamaan sairaankuljetusyksikkö toiselta tehtävältä ja hälyttämään vapaana oleva yksikkö hieman kauempaa.  Yksiköiden hälytyksen jälkeen tehtävänseurantaa suorittava hätäkeskuspäivystäjä havaitsi, että kyseessä on todennäköisesti eri halli, kuin mihin yksiköt oli lähetetty. Tämä tuli esiin, kun ilmoittaja kertoi hätäpuhelussa olleensa pelaamassa salibandya, jota yleisesti pelataan Ruskeasuon linja-autovarikon yhteyteen rakennetuilla kentillä.

Tässä vaiheessa ensivasteyksikkö oli jo ehtinyt Ruskeasuon urheiluhalleille ja ilmoitti, ettei potilasta löydy tästä osoitteesta. Uudeksi osoitteeksi varmistui Ruskeasuon linja-autovarikon hallit, jonne ensivaste- ja sairaankuljetusyksiköt ohjattiin. Avun saapuessa paikalle oli elvytys edelleen käynnissä. Elvytyksen nopeasta aloittamisesta huolimatta potilas menehtyi tapahtumapaikalla.

Hätäkeskuslaitoksen laillisuusvalvontayksikkö on kuunnellut tapahtumaa koskevan hätäpuhelutallenteen ja sen perusteella voidaan todeta, ettei ole syytä epäillä päivystäjän laiminlyöneen virkavelvollisuuksiaan hätäpuhelun käsittelyssä.

– Tässä tapauksessa hätäpuhelun soittaja puhuu molemmista paikoista, sekä Ruskeasuon urheiluhallista että linja-autovarikon yhteydessä olevista halleista. Kyseiset hallit ovat linnuntietä varsin lähellä toisiaan, mutta ajamalla etäisyyttä niiden välillä tulee kuitenkin kilometrejä. Epäselvyys tapahtumapaikassa aiheutti noin kymmenen minuutin viiveen avun saapumiseen paikalle, toteaa asiaa selvittänyt Hätäkeskuslaitoksen tarkastaja Petri Hankaniemi. 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.