Pohjois-Pohjanmaan joissa jäät ovat lähteneet koskipaikoista liikkeelle mm. Lestijoessa, Malisjoessa, Kalajoessa ja Pyhäjoessa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on purkanut jääpatoja mainituissa joissa kaivinkonetyönä. Jokien suvannot ovat vielä vankassa jäässä. Tämän vuoksi jääpato-ongelmia tulee esiintymään viikonlopun ajan Pohjois-Pohjanmaan eteläisissä joissa. ELY-keskus ennakoi, että Temmesjoen suu tulee padottamaan sulamisvesiä ja vedenpinnan nousua tapahtuu joen valuma-alueella.

Myös Kiiminkijoessa ja Oulujoen pohjoispuolisissa pienemmissä joissa voivat jäät lähteä koskipaikoista liikkeelle viikonlopun aikana. ELY-keskuksella on valmius jääpatojen poistoon viikonlopunkin aikana omien resurssiensa puitteissa.

Siikajoen vesistössä valunta on kasvanut nopeasti viimeisen vuorokauden aikana. ELY-keskus varautuu Siikajoen tulvasuojeluun ja Uljuan säännöstelykapasiteetin riittävyyteen. Tämän vuoksi Uljuan ohijuoksutus Lämsänkoskelta aloitetaan viikon 17 alussa.

Vesi- ja tulvatilanteita voi seurata vesistömalleilla. Tietoa mm. mallilla seurattavien vesistöjen tilanteesta löytyy verkkopalvelusta osoitteesta www.ymparisto.fi/vesistoennusteet

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.