Ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta

Henkilöstön asema sosiaali- ja terveysuudistuksessa on pohtimatta, huolehtii ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta. Hän evästää päättäjiä pitämään henkilöstön mukana muutoksessa ja sen suunnittelussa koko ajan.

–  Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislain valmistelussa on käytävä tarkkaan läpi paitsi palveluiden rahoitus, myös henkilöstön asema ja turva.
Uudistusta valmistellaan nyt vastuukuntamallin pohjalta. Jos malli toteutuu, sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöä siirtyy vastuukuntien työntekijöiksi.
– Siirtyville on säädettävä sote-järjestämislailla sama viiden vuoden muutosturva kuin nyt käsittelyssä olevaan kuntarakennelakiin on kirjattu, Eloranta vaatii.

Hallitusohjelman mukaan vuosina 2014-2017 tapahtuvissa kuntien yhdistymisissä henkilöstön muutosturva taataan lailla nykyisen tasoisena.  Työntekijöillä on viiden vuoden työsuhdeturva eli  heitä ei sinä aikana voi irtisanoa tuotannollisin tai taloudellisin perustein. Työtehtävät ja työntekopaikka voivat kyllä muuttua.

– Kaikki kuntasektorilla työskentelevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ansaitsevat yhtäläisen muutosturvan. Se tuo työrauhaa ja motiivia muutokseen, mikä heijastuu kuntalaisille parempana palveluna. Se myös auttaa pitämään kiinni pätevistä työntekijöistä ja palkkaamaan uusia ammattilaisia eläköityvien tilalle.

Eduskunta käsittelee parhaillaan kuntauudistuksen keskeistä perustaa eli kuntarakennelakia. Eloranta toivoo käsittelystä rivakkaa, jotta myös sote-uudistuksessa päästäisiin eteenpäin.

– Palveluille on saatava nykyistä isommat järjestäjätahot. Tarvitsemme vahvoja peruskuntia, jotka pystyvät järjestämään ja tuottamaan palveluja kestävästi.

Sote-uudistuksen osalta Eloranta odottaa tietoa erikokoisten kuntien ja erityisvastuualueiden työnjaosta.
– Tarvitaan selkeitä linjauksia siitä, mitä palveluja eri järjestäjätahot käytännössä ottavat vastuulleen.

Palveluiden käyttäjien eli kuntalaisten kannalta keskeistä on palvelujen tasaveroisempi saatavuus asuinpaikasta riippumatta.
–  Se auttaisi kaventamaan terveyseroja ja harjoittamaan tehokasta ennaltaehkäisevää työtä kaikkialla. Sosiaalipalvelujen merkitystä kansalaisten hyvinvoinnille ei saa uudistustyössä unohtaa.

Aivan yhtä lähellä eivät palvelut voi joka paikassa olla. Eloranta muistuttaa, että saavutettavuudesta on vastuussa palvelujen järjestäjä.

– Lähipalveluita on kuitenkin tarpeen jossain määrin normittaa. Lainsäädännöllä voitaisiin määrittää selkeästi lähipalvelut ja niiden tavoitettavuuskriteerit, kuten väestöpohja ja maksimietäisyydet.

Eloranta otti kantaa sote-uudistukseen perjantaina puhuessaan Satakunnan sairaanhoitopiirin JHL-yhdistyksen 70-vuotisjuhlassa Porissa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.