Sisäministeri Päivi Räsänen

Tulvista on aiheutunut viime vuosina mittavat taloudelliset vahingot erityisesti Pohjanmaan alueella. Asukkaille on aiheutunut myös inhimillistä kärsimystä talojen kastuessa ja elinkeinotoiminnan kärsiessä vesivahingoista. Sisäministeri Päivi Räsäsen mukaan tulvavaroituksia ja varautumista parantamalla voitaisiin ehkäistä tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia. -Säiden, meriveden sekä vesistöjen tilaa on seurattava jatkuvasti ja tulvatilanteesta on tiedotettava tehokkaasti, luotettavasti ja nopeasti kansalaisille, elinkeinoelämälle ja viranomaisille, totesi Räsänen tänään perjantaina 19.4. tutustuessaan Pohjanmaan tulvatilanteeseen.

Pelastusviranomaiset ovat jo useiden viikkojen ajan varautuneet tulvatilanteeseen. Viranomaiset ovat myös neuvoneet ja opastaneet alueen asukkaita omatoimisessa varautumisessa. Räsäsen mukaan viranomaistoiminnan lisäksi omatoiminen varautuminen on erittäin tärkeää. Lain mukaan rakennusten omistajat, haltijat ja toiminnanharjoittajat ovat velvollisia omalta osaltaan varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa mm. tulvatilanteissa.

-Viranomaisten apuna toimivat sopimuspalokunnat ja muut vapaaehtoiset ansaitsevat kiitoksen työstään tulvavahinkojen rajoittamiseksi, Räsänen toteaa.

Maa- ja metsätalousministeriö vetää ns. tulvariskien hallinnan koordinointiryhmää. Ryhmän tavoitteena on toimeenpanna EU:n tulvadirektiivi Suomessa. Merkittäville tulvariskialueille yhteistyöelimiksi nimettyjen tulvaryhmien toiminta käynnistyi vuoden 2012 alusta. Tulvaryhmät laativat alustavat tulvariskien hallinnan tavoitteet, jotka toimivat pohjana tulvariskien hallintasuunnitelmien laatimiselle. Tulvariskien hallintasuunnitelmat 21 merkittävälle tulvariskialueelle valmistuvat vuonna 2015.

-Ministeriöt ovat perustamassa Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteistä tulvakeskusta, jonka avulla varmistetaan ajantasaisen sää-, meri- ja vesitilannetiedon sekä varoitusten jatkuva saatavuus sekä viranomaisten tarvitseman tulvatilannekuvan ylläpito. Tulvakeskuksen tehtävistä ja toimintamallista on tarkoitus päättää lähiaikoina ja keskuksen on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2014 alusta. Minusta tämä on kannatettava hanke, Räsänen toteaa.

Kansallinen toimintaohjelma luonnononnettomuuksien vahinkojen rajoittamiseksi

Sisäasiainministeriön johdolla on käynnissä kansallinen toimintaohjelma luonnononnettomuuksien vahinkojen rajoittamiseksi. Sisäasiainministeriön pelastusosaston koordinoima kansallinen yhteistyöverkosto on laatinut kansallisen toimintaohjelman luonnononnettomuuksien vahinkojen rajoittamiseksi.

Verkostossa on mukana sisäasiainministeriön lisäksi, ulkoasiainministeriö, valtioneuvoston kanslia, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, Huoltovarmuuskeskus, Suomen Kuntaliitto, Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopiston Seismologian instituutti, Suomen Punainen Risti, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Finanssialan keskusliitto.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.