Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen

Hallituksen päättämä pitkäaikaistyöttömiä koskeva työmarkkinatukiuudistus merkitsee kehysriihessä ilmoitetun vuosittaisen valtion 150 miljoonan euron kustannusten kunnille siirron sijasta nykyisellä työttömien aktivointitasolla 300 miljoonan euron kustannusten lisäystä kunnille. Siirto on tarkoitus tehdä vuodesta 2015 alkaen.

– Valtion tulee rahoittaa uudistus siten, ettei se nosta kuntien kustannuksia, vaati Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen. Hän käsitteli talous- ja työllisyysasioita puheenvuorossaan Kuntaliiton ja Pohjois-Savon liiton yhteisessä kuntatalousfoorumissa Siilinjärvellä perjantaina.

– Ellei valtio osallistu merkittävällä lisäpanostuksella työttömien aktivointiin, kuntatalous kiristyy entisestään eikä työttömien aktivointikaan onnistu. Tämä olisi kohtuutonta niin kuntien kuin työttömien kannalta.

Kietäväinen korosti, että näin suuresta rahoitusvastuun muutoksesta tulisi käydä myös laaja yhteiskuntapoliittinen keskustelu.

Monenlaisia aktivointikeinoja tarvitaan

Kietäväinen muistutti, että rahan lisäksi tarvitaan myös keinoja työttömien aktivointiin ja kunnille aitoa päätösvaltaa näiden keinojen käytöstä.

– Lisäksi on kehitettävä palkkatukea ja välityömarkkinoita sekä uudistettava laki kuntouttavasta työtoiminnasta. Työvoiman palvelukeskukset on vakinaistettava siten, että TE-toimistot ja Kela tuovat omat palvelunsa näihin palvelukeskuksiin jatkossakin.

Kehysriihi leikkasi eniten kuntapalveluista

Hallituksen kehysriihessä suurimmat yksittäiset leikkaukset kohdistuivat jälleen kuntapalvelujen rahoitukseen. Kuntien valtionosuuksiin tuli aiempien peruspalvelujen valtionosuusleikkausten lisäksi vielä yli 200 miljoonan euron vähennys.

– Positiivista on, että hallitus vahvistaa kuntien veropohjaa. Lopputulos on kuitenkin se, että valtio kiristää kuntataloutta selvästi joka vuosi kuluvalla vaalikaudella. Kunnallisten palveluiden rahoitus ajautuu kohtuuttomiin vaikeuksiin, summasi Kietäväinen.

Kietäväinen vaatii, että hallituksen on arvioitava uudelleen kuntataloutta kiristäviä ratkaisujaan ennen ensi vuoden budjetin esittämistä. Valtionosuusleikkaukset ja valtion vastuiden siirrot kunnille eivät paranna sentilläkään julkisen talouden tasapainoa, hän muistutti.

– Lisäksi kuntien veropohjaa tulee laajentaa osoittamalla osa pääomaverojen tuotosta kunnille, säätämällä yhteisöveron korotettu kuntien jako-osuus pysyväksi sekä valmistelemalla liikenneverojen osittaista siirtämistä kunnille. Näin vähennetään paineita kunnallisveron korottamiseen.

Kietäväinen myös korosti, että kuntien tehtävien vähentämiseen tähtäävät normitalkoot pitää toteuttaa sovitun mukaisesti.

Maan hallitus asetti tavoitteeksi miljardin euron kokonaisvähennyksen kuntien ja kuntayhtymien toimintamenoihin vuoden 2017 tasolla. Tätä varten laaditaan erillinen ohjelma, jolla vähennetään kuntien lakisääteisten tehtävien perusteella säädettyjä velvoitteita.

– Tavoite on erinomainen, mutta tavoitteen saavuttaminen vaatii vielä paljon työtä.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.