Eduskunnan suuri valiokunta päätti kokouksessaan 19. huhtikuuta hyväksyä Suomen kannan hallituspuolueiden edustajien äänin 16-9 koskien Kyproksen talouden ja pankkisektorin sopeutusohjelmaa.

Suuri valiokunta hyväksyi Kypros-asiassa lausuman: Viitaten erikoisvaliokuntien kannanottoihin ja niissä esitettyihin näkökohtiin valiokunta toteaa, että valtioneuvoston Kyproksen talouden ja pankkisektorin sopeutusohjelman hyväksymistä EVM:n hallintoneuvostossa koskeva kanta on yhdenmukainen valiokunnan 10.4.2013 hyväksymän, sopeutusohjelman poliittista hyväksymistä koskevan kannan kanssa. Valiokunnalla ei ole valtioneuvoston täydennetyn selvityksen johdosta huomautettavaa. Perussuomalaiset ja keskusta tekivät asiassa vastaesityksensä, joiden mukaan Suomen ei tulisi hyväksyä ohjelmaa.

Lopullisen päätöksen Kyproksen sopeutusohjelmasta tekee Euroopan vakausmekanismin EVM:n hallintoneuvosto kokouksessaan 23.4. Suuren valiokunnan tämänpäiväinen päätös valtuuttaa Suomea hallintoneuvostossa edustavan valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen (sd.) hyväksymään Kyproksen ohjelman Suomen osalta.

Suuren valiokunnan kello 13.30 alkanut kokous jatkuu Kypros-päätöksen jälkeen muilla päiväjärjestyksen asioilla. Tulevista EU:n neuvostoista valiokunnan kuultavina ovat ministerit Ville Niinistö (vihr.) ja Jan Vapaavuori (kok.) epävirallisesta ympäristö- ja energiaministerikokouksesta, Jari Koskinen (kok.) maatalous- ja kalastusneuvostosta sekä Alexander Stubb (kok.) yleisten asioiden neuvostosta. Ministeri Stubbin valiokuntakuulemisen keskustelunaiheena on erityisesti EU:n monivuotisten rahoituskehysten neuvottelutilanne sekä Euroopan parlamentin rahoituskehyskokonaisuutta koskevat näkemykset.

Valiokunta kuulee kokouksessaan myös asiantuntijoita koskien direktiiviehdotusta merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon puitteista. Eduskunnan ympäristövaliokunta on 16. huhtikuuta päättänyt esittää, että suuri valiokunta ottaa asian käsiteltäväkseen EU:n toissijaisuusperiaatteen näkökulmasta. Tämä tarkoittaa sen arvioimista, olisivatko ehdotuksen tavoitteet toteutettavissa tehokkaammin vain kansallisen tason suunnittelu- ja kaavoitustoimilla. Suuri valiokunta jatkaa asiantuntijakuulemisia aiheesta ensi viikon perjantaina.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.