Mustasaaren kiertotie

Jääpadot nostavat edelleen jokien pintoja Karvianjoen ja Kiiminkijoen välisellä alueella. Ilmajoen tulvatilanne helpotti yön aikana. Jalasjärven keskustassa vesi uhkaa edelleen asutusta. Satakunnassa Karvianjoella jääpadot ovat työllistäneet pelastuslaitosta ja ELY-keskusta viime yönä.

Kyrönjoen alajuoksulle muodostui perjantain ja lauantain välisenä yönä pitkä jääpato, joka nopeasti nosti vedenpintaa. Vesi nousi Skatilan sillan yläpuolella ja uhkasi useita kymmeniä lähialueella olevia rakennuksia ja osittain myös Kolkin asuntoaluetta. Yön aikana jäitä ohjattiin Skatilan sillan ohi kahdella kaivinkoneella ja rakennuksia suojattiin. Yksi omakotitalo kastui ja asukkaita evakuoitiin. Vesi on nyt aamulla jääpadon poistamisen jälkeen laskenut.

Valtatie 8 Mustasaaresta pohjoiseen on edelleen suljettu liikenteeltä ja vesi noussut tielle. Aamun aikana Rajavartiolaitos ja puolustusvoimat ovat kartoittaneet jäätilannetta Vassorinlahden alueella Kyrönjoen suistossa

Ilmajoella vesi laskee

Ilmajoen Nikkolassa vesi on laskemassa. Ilmajoen keskustan kohdalla vedenkorkeus on nyt 19 cm alempana kuin eilen illalla, kun se oli korkeimmillaan. Jalasjärven keskustassa vesi uhkaa edelleenkin asutusta. Jalasjärvellä veden pinta on pysynyt samalla tasolla koko aamun, samoin Hirvijärvellä. Vedenpinta on Hirvijärvessä vain senttimetrin vuoden 1984 tasosta. Hirvijoen ja Mustajoen haaroissa veden nousu on pysähtynyt.

Vettä päästetään edelleen Kyrönjoen pengerrysalueille. Tulva on nyt suurempi kuin lokakuussa 2012, eli veden alla on pengerrysalueilla nyt yli 2 000 hehtaaria peltoa. Kyrönjoen tekojärvet ovat täyttymässä ja Pitkämön allas on jo noussut normaaliin kesäkorkeuteen.

Lapuanjoella tulvat voivat jatkua vappuun

Lapuanjoen pengerrysalueille tulvavettä jouduttiin päästämään perjantaina iltapäivällä muutaman tunnin ajan Lapuan keskustan suojaamiseksi. Tulvavesi nousi Lapualla jo ainakin muutamiin kellareihin. Luukkujen avaamisen ansiosta vedenpinta laski tulvarajan alapuolelle. Lapuanjoella tulvatilanne voi jatkua vielä vappuun kun Kuortaneenjärvi täyttyy ja purkaa vesiä lisää Lapuanjoen alajuoksulle.

Karvianjoella purettu jääpatoja

Karvianjoella jääpatoja on purettu kaivinkonein ja räjäytyksin. Merikarvian keskustan alapuolelle muodostunut ja muutamia kiinteistöjä uhannut jääpato saatiin laukeamaan räjäytyksin ja asuinkiinteistöjen kastumiselta vältyttiin. Pomarkussa jääpato saatiin pitkäpuomisen kaivinkoneen avustuksella keskustan läpi ilman merkittäviä vahinkoja. Pomarkussa jatketaan kaivinkonepäivystystä mahdollisten uusien jääpatojen varalta. Perjantai-iltana Karvianjoella Honkajoella ja Ala-Honkajoella muodostui jääpatoja, joita purettiin kaivinkoneilla. Ala-Honkajoella tulvavedet kastelivat loma-asuntoja ja vaurioittivat kevyenliikenteen siltaa kunnes jääpato saatiin purettua. Honkajoella on toistaiseksi vältytty vahingoilta, mutta kaivinkoneet jatkavat työskentelyä Vatajankosken vesivoimalaitoksella jääpatojen purkamiseksi voimalaitoksen ohi.

Loimijoella tilanne helpottanut

Loimijoella Huittisten jääpato saatiin purettua perjantaina alkuillasta neljän pitkäpuomisen kaivinkoneen voimin ja vedenpinta Huittisten keskustassa on laskenut kymmeniä senttejä. Huittisissa tulvavahinkoja aiheutui noin 50 asuinrakennuksessa sekä kaupungin uudessa uimahallissa. Uusia tulvavahinkoja ei ole syntynyt. Ylempänä joella Alastarolla jäät patoutuivat keskustan sillan kohdalle ja tulvavedet kastelivat ainakin yhden kiinteistön kellarin. Jääpato saatiin purettua perjantai-iltana pitkäpuomisella kaivinkoneella. Myös useita loma-asuntoja on kastunut Alastaron laajoilla tulva-alueilla. Lisäksi ainakin Ypäjällä vesi nousi asuinkiinteistöjen kellareihin. Tilanne on kuitenkin helpottunut eilisestä huomattavasti ja tulvat ovat laskemaan päin. Lisävahinkoja ei odoteta enää syntyvän.

Läpväärtinjoella helpompaa, Närpiönjoella jääpato-ongelmia

Lapväärtinjoella poikkeuksellinen tulvatilanne on hieman helpottanut. Jääpatoja on torjuttu viime päivien aikana räjäyttämällä ja kaivinkoneilla. Tulvavesi on kastellut yli kymmenen rakennusta ja useita muita rakennuksia on ollut kastumisvaarassa Lapväärtin taajaman kohdalla. Myös Närpiönjoen alaosalla on odotettavissa ongelmia jääpatojen kanssa. Perhonjoella jääpadot nostivat perjantain ja lauantain välisenä yönä vedenpintaa Alavetelissä, ja jääpatoja on purettu myös sivu-uomissa.

Jääpatoja torjutaan Pohjois-Pohjanmaalla

Virtaamat ovat olleet nousussa myös Pohjois-Pohjanmaalla. Jääpatoja on tähän mennessä torjuttu ainakin Lestijoella, Pyhäjoella, Kalajoella, Malisjoella, Pöntiöjoella ja Lamujoella. Virtaaman nousu on tasaantunut, mutta jäät ovat liikkeellä ja muodostavat patoja Oulujoen eteläpuolisiin jokiin. Isoimmat jäämassat ovat Kalajoessa ja Pyhäjoessa, ja ne voivat liikkeelle lähtiessään aiheuttaa ongelmia. Ennusteena on, että jäämassat liikkuvat vielä tämän viikonlopun aikana. Asuinrakennuksille ei ole toistaiseksi aiheutunut vahinkoja. Siikajoella vedenpinta on noussut lähelle Mankilan alueen tulvarajaa.

Etelä-Suomessa tulvahuiput alkavat olla ohi

Etelä-Suomessa tulvahuiput ovat jo ohi tai viimeistään viikonloppuna. Helsingin Oulunkylässä virtaama on nyt 175 m3/s, kun keskimäärin vuoden suurin virtaama on 130 m3/s. Muutaman mökin perustukset ovat kastuneet Oulunkylän siirtolapuutarhassa. Espoonjoen pinta on noussut muutaman sentin päähän Turunväylän reunasta ja saattaa lauantaina nousta reunan tasoille. Vesi pysynee korkealla ainakin viikon ajan ja veden nousu ajokaistojen tasolle on mahdollista. Vantaanjoen latvoilla Riihimäen Paloheimossa vedenkorkeus ylitti tulvarajan torstaina ja perjantain välisenä yönä, mutta on laskenut perjantaina ja vahinkoja tulvarajan ylittämisestä ei ole tiedossa.

Espoonjoen tulvatilannetta voi seurata webkameran kautta:

Espoonjoen tulvakamera

Uudellamaalla on myös muita webkameroita tulvatilannepaikoissa:

Uudenmaan tulvakamerat

Lisätietoja:

Ajankohtainen tulvatilanne

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.