Noin 3 km pitkän jääpadon purkautuminen Pyhäjoen Halusen suvannosta Pyhäjoen taajaman ohi kohti Pyhäjoensuuta aiheutti ensitietojen mukaan noin 10 omakotitalon ja 2 rivitalon kastumisen Pyhäjoen taajamassa. Vesi nousi padon vuoksi erittäin nopeasti noin 2-3 metriä ja padon ohitettua taajaman vesi lähti nopeaan laskuun. Pyhäjoessa on vielä useita suvantoja jäässä, mutta yhtä isoa ja yhtenäistä jääpatoa joessa ei ole. Jään liikkeet joessa voivat aiheuttaa kuitenkin edelleen patoja ja paikallista vedenpinnan nousua.

Taloja on jouduttu suojaamaan jääpatojen aiheuttaman vedenpinnan nousun vuoksi myös Kalajoen varressa. Alavieskan taajamassa jääpato uhkasi muutamaa asuinrakennusta. Kalajoessa jäät ovat kasautuneet pitkältä matkalta Tyngän suvantoon.

Jääpadot ovat aiheuttaneet ongelmia lisäksi ainakin Tomujoella, Lestijoella, Lamujoella, Temmesjoella ja Tyrnäväjoella. Kiiminkijoellakin jäät ovat lähteneet ensimmäisistä koskipaikoista liikkeelle.

Ajankohtainen tulvatilanne (www.ymparisto.fi).

Vesi- ja tulvatilanteita voi seurata vesistömalleilla. Tietoa mm. mallilla seurattavien vesistöjen tilanteesta löytyy verkkopalvelusta osoitteestawww.ymparisto.fi/vesistoennusteet.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.