Virtaamat ovat vielä jonkin verran nousussa Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla ja äkillisten jääpatotulvien riski on suuri. Pyhäjoessa jääpadon liikkeelle lähtö on aiheuttanut mittavat vahingot Pyhäjoen keskustassa. Tulvan alle jääneeltä alueelta evakuoitiin kymmeniä ihmisiä ja noin 10 omakotitaloa ja kaksi rivitaloa on kastunut. Vesi nousi padon vuoksi erittäin nopeasti noin 2-3 metriä ja padon ohitettua taajaman vesi lähti taajamassa nopeaan laskuun. Pyhäjoessa on vielä useita suvantoja jäässä, mutta yhtä isoa ja yhtenäistä jääpatoa joessa ei ole. Jään liikkeet joessa voivat aiheuttaa kuitenkin edelleen patoja ja paikallista vedenpinnan nousua.

Keski-Pohjanmaan joissa virtaamahuippu saavutetaan tämän ja huomisen päivän aikana; virtaamat pysyvät suurina koko viikon. Virtaamat Perhonjoella ja Lestijoella ovat lähellä keskimääräisiä kevättulvavirtaamia. Virtaamat kääntyvät hienoiseen laskuun, mutta jääpatouhka on olemassa ja jääpadot voivat aiheuttaa ongelmia. Perhonjoella Alavetelissä muodostui perjantai-iltana jääpato Pelon sillan kohdalle. Tulvavesi uhkasi nousta yläpuolisten talojen kellareihin. Jääpatoa purettiin kaivinkoneella puolille öin, jolloin jäät lähtivät liikkeelle. Tämän päivän aikana jääpato on nostanut vesiä alempana ja mm. katkaissut Markusbäckenin paikallistien. Myös Lahnakoskella on noin 600 metriä pitkä jääsuma, mutta ainakaan vielä alueen rakennuksille ei ole aiheutunut uhkaa. Ullavanjoella Alikylässä jääpatoa on purettu kahteen otteeseen kaivinkoneella, kun vesi uhkasi kastella saunarakennuksen. Lestijoelta jääpadot uhkasivat siltoja Toholammilla ja Purontaassa, mutta tilanteet laukesivat itsestään.

Taloja on jouduttu suojaamaan jääpatojen aiheuttaman vedenpinnan nousun vuoksi myös Kalajoen varressa. Alavieskan taajamassa jääpato uhkasi muutamaa asuinrakennusta. Kalajoessa jäät ovat kasautuneet pitkältä matkalta Tyngän suvantoon. Malisjoella Nivalan keskustassa vesi on myös jääpadon vuoksi korkealla, jäät ovat työntyneet jokivarren pihoille ja muutama talousrakennus on veden saartamana. Jääsumaa on purettu kaivinkoneilla.

Jääpadot ovat aiheuttaneet ongelmia lisäksi ainakin Tomujoella, Lestijoella, Lamujoella, Temmesjoella ja Tyrnäväjoella. Kiiminkijoellakin jäät ovat lähteneet ensimmäisistä koskipaikoista liikkeelle. Iijoen Siuruanjoella vesi nousee myös jo nopeasti.

Jääpatoriski suuri viikon ajan Pohjanmaalla

Sään kylmeneminen, yöpakkaset ja sateeton jakso on pysäyttämässä virtaamien kasvun tulvajoilla. Jääpatoriski pysyy suurena Pohjanmaan alueella sekä Karvianjoella tulevan viikon ajan. Kiiminkijoen pohjoispuolisissa jokivesistöissä virtaamien nousu on vielä vähäistä paitsi Siuruanjoessa.

Lisätietoja:

SYKEn ajantasainen tulvatilanne-ennuste on nähtävissä verkkosivulla www.ymparisto.fi/tulvatilanne:

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.