Jokivesien virtaamat ja vedenkorkeudet ovat lähteneet selvään laskuun Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Keski-Pohjanmaalla tulvan nousu on pysähtynyt. Lapuanjoen pengerrysalueilta on ryhdytty pumppaamaan sinne päästettyjä tulvavesiä takaisin jokeen. Suomen ympäristökeskuksen ennusteen mukaan Lapuanjoen virtaama kääntyisi ensi viikolla nousuun. Tämä johtuu Kuortaneenjärven vaikutuksesta ja mahdollisista tulevista sateista. Ennusteiden mukaan Kuortaneenjärvi saavuttaa tulvahuippunsa ensi viikonloppuna, jolloin vesi voi uhata rakennuksia.

Ilmajoella Nikkolassa vedenkorkeus on edelleen yli tulvarajan, mutta on laskenut huipustaan runsaat 40 cm. Kyrönjoen pengerrysalueilla tulvajärvi on kasvanut merkittävästi ja on nyt selvästi suurempi kuin viime syksynä. Tulvajärven edelleen laajentuessa vesi uhkaa tiestöä ja joitakin rakennuksia. Jotta pengerrysalueiden tulvavahinkoja voitaisiin vähentää, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on osittain pienentänyt tulvaluukuista pengerrysalueille päästettävää vesimäärää. Tilanteen edistymistä seurataan ja jatkotoimista päätetään tarpeen mukaan.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.