POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN TULVATIEDOTE 21.4.2013

Virtaaman kasvuvauhti on hidastunut Pohjois-Pohjanmaan eteläpuolisissa joissa. Jääpadot ovat purkautuneet koskipaikoista ja muutamista suvannoista Lestijoelta aina Pyhäjoelle. Joissa on kuitenkin edelleen jääpatoja, jotka liikkeelle lähtiessään voivat aiheuttaa vahinkoja. Kalajoensuu ja Pyhäjoensuu ovat jäässä ja estävät näin jäiden purkautumisen mereen.

Siikajoen ja Kiiminkijoen jäät ovat lähteneet liikkeelle jokien alajuoksuilta. Jokiin on muodostunut jääpatoja ja jäiden liikkeellelähtö laajemmin on edessä seuraavien päivien aikana.

Jokivarsilla on teitä poikki ja kiinteistöjä on jouduttu suojaamaan useilla eri alueilla jääpatojen paikallisesti aiheuttaman vedennousun vuoksi.

Iijoella ja Kuivajoella virtaaman odotetaan kasvavan seuraavan viikon aikana. Jäiden liikkeellelähtöä seurataan.

ELY-keskus varoittaa edelleen nopeista virtaamamuutoksista jokien ja uomien varsilla. Samalla kehotetaan huolehtimaan, että lapset pysyvät poissa tulva-alueilta.

Ajankohtainen tulvatilanne (www.ymparisto.fi).

Vesi- ja tulvatilanteita voi seurata vesistömalleilla. Tietoa mm. mallilla seurattavien vesistöjen tilanteesta löytyy verkkopalvelusta osoitteestawww.ymparisto.fi/vesistoennusteet.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.