Pyhäjoella on jälleen sunnuntai-iltana varauduttava nopeaan vedenpinnan nousuun, koska Pyhäjoen keskustasta yläjuoksulle päin oleva jääpato on lähtenyt liikkeelle ja lähestyy Pyhäjoen keskustaa. Ihmisiä on kehotettu poistumaan tulvan uhkaamalta alueelta. Käytännössä tämä koskee samoja asukkaita, joiden talot jäivät lauantaina tulvan alle.

Kalajoen Letossa ja Pyhäjoen Kittilänsuvannossa on joen jääkansi paikallaan ja yläpuolelta tulleet jäämassat padottuvat kantta vasten. Pelastuslaitos on suojannut rakennuksia molemmissa kohteissa. Kiiminkijoen jäät lähtivät liikkeelle koskipaikoista varhain sunnuntaina. Jäät pakkautuivat padoiksi eri kohtiin jokea ja muodostivat laajoja jääpatoja Ylikiimingistä Haukiputaalle saakka. Sunnuntaina iltapäivällä pelastuslaitos tarkkaili jäiden liikkeitä erityisesti Kiimingin Alakylän ja Haukiputaan kyläkeskuksen lähistöllä. Haukiputaalla useita piharakennuksia joutui sunnuntaina veden ympäröimiksi, mutta asuinrakennusten suojaukseen ei tarvinnut ryhtyä. Jääpadot ovat aiheuttaneet ongelmia lisäksi ainakin Tomujoella, Lamujoella, Temmesjoella ja Tyrnäväjoella. Jokivarsilla on teitä poikki ja kiinteistöjä on jouduttu suojaamaan useilla eri alueilla jääpatojen paikallisesti aiheuttaman vedennousun vuoksi.  Jäiden liikkeet Pohjois-Pohjanmaan joissa voivat edelleen aiheuttaa patoja ja paikallista vedenpinnan äkillistä nousua. Ihmisiä kehotetaan pysymään poissa tulvavaara-alueilta sekä jääpatojen läheisyydestä.

Pyhäjoen keskustan tulvariskipakat 21.4.2013.

Kartta: Suomen Ympäristökeskus Klikkaa kartta isommaksi

Kyrönjoella iso tulvajärvi

Jokivesien virtaamat ja vedenkorkeudet ovat lähteneet selvään laskuun Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Kyrönjoen pengerrysalueilla tulvajärvi on kuitenkin kasvanut merkittävästi ja on nyt selvästi suurempi kuin viime syksynä. Tulvajärven edelleen laajentuessa vesi uhkaa tiestöä ja joitakin rakennuksia. Jotta pengerrysalueiden tulvavahinkoja voitaisiin vähentää, tulvaluukuista pengerrysalueille päästettävää vesimäärää on pienennetty. Lapuanjoen pengerrysalueilta on puolestaan ryhdytty pumppaamaan sinne päästettyjä tulvavesiä takaisin jokeen. Lapuanjoen virtaama on kääntymässä ensi viikolla nousuun sateiden ja Kuortaneenjärven täyttymisen vuoksi. Ennusteiden mukaan Kuortaneenjärvi saavuttaa tulvahuippunsa ensi viikonloppuna, jolloin vesi voi uhata rakennuksia.

Kyrönjoen alaosalle Skatilan ja Kolkin välille muodostui perjantain ja lauantain välisenä yönä pitkä jääpato, joka nosti vedenpintaa. Vesi on lauantai-aamun jääpadon poistamisen jälkeen laskenut. Valtatie 8 avattiin liikenteelle lauantaina alkuillasta. Jääpadon seurauksena Kyrönjoen vedet pääsivät lauantaina virtaamaan Laihianjoen suuntaan ja Tuovilassa on ollut asutusta saarroksissa ja tieyhteyksiä poikki.

Karvianjoen vesistön alaosalla Isojärvellä, Poosjärvellä, Siikaisjärvellä ja Merikarvianjoella vedenkorkeudet ja virtaamat ovat vielä nousussa ensi viikon ajan ja saattavat ylittää viime syksyn tulvakorkeudet. Kymmeniä kesämökkejä ja useita asuinkiinteistöjä sekä Siikaisten urheiluhalli on jo vaarassa kastua. Siikaisten urheiluhallia on suojattu pengerten avulla. Asuinrakennuksia on 30 cm päässä kastumisesta.

Etelä-Suomessa tulvahuiput ovat ohitettu ja vedenpinta on kääntynyt laskuun Vantaanjoella, Mustijoella, Porvoonjoella, Siuntionjoen alaosalla sekä rannikon pienillä vesistöalueilla.

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan joissa sekä Simojoella virtaamat kasvavat edelleen. Huomiseksi lämpötila kasvaa ja sen jälkeen taas vähän kylmenee. Sateitakin tulee huomisesta alkaen, suurin sade on ennustettu ylihuomiseksi. Jääpato-ongelmia on odotettavissa lisää näillä alueilla. Kuivajoki ja Simojoki ovat seuraavat joet, joissa jäänlähtö on odotettavissa aivan lähiaikoina.

Lisätietoja:

SYKEn ajantasainen tulvatilanne-ennuste on nähtävissä verkkosivulla www.ymparisto.fi/tulvatilanne:

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.