Pientalon tulvaturvallisuusopas

Pohjanmaan jokien tulvat ovat jo selvässä laskussa, mutta järvien vedenpinnat ovat nousussa. Erityisen uhkaava tilanne on Kuortaneenjärvellä, jossa Suomen ympäristökeskuksen ennusteiden mukaan vedenpinta voi nousta vielä puoli metriä tämän päivän tasosta. Loppuviikkoon mennessä Kuortaneenjärven vedenpinnan ennustetaan nousevan jopa tasolle 77,25. Tämä olisi suurin vedenkorkeus sitten vuoden 1984.

Jos vesi nousee näin korkealle, useita kymmeniä rakennuksia saattaa kastua. Mahdollisia kastuvia kohteita on eri puolilla järveä, mm. Kuhajärvi ja Lapuanjokivarsi Kuhajärvestä Kuortaneenjärveen, Länsirannan alavat kohteet, Lepistönselkä ja Seurus sekä Kuortaneenjärven itärannalla Hietaniemi. Kohteet ovat pääosin lomarakennuksia. Vesi tulee mahdollisesti katkaisemaan myös paikallisia liikenneyhteyksiä. Rantakiinteistöjen omistajia Kuortaneenjärvellä kehotetaan varautumaan tulvan uhkaan ja suojaamaan omaisuuttaan. ELY-keskuksen nettisivuilla on pelastuslaitosten kanssa yhteystyössä laadittu pientalon tulvaturvallisuusopas. Opasta on myös jaossa Kuortaneen kunnan kirjastossa.

Pientalon tulvaturvallisuusopas (pdf, 1,12 Mt)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.