Jokien vedenkorkeudet ovat nousussa Pohjois-Pohjanmaalla, ja äkillisten jääpatotulvien riski on suuri varsinkin Kiiminkijoella, Kuivajoella ja Simojoella sekä mahdollisesti vielä Pyhäjoella. Jokivarsilla on teitä poikki ja kiinteistöjä on jouduttu suojaamaan useilla eri alueilla.

Etelä-Pohjanmaalla Laihianjoen alueella asuntoja on edelleen saarrettuna ja paikallisia tieyhteyksiä on poikki. Kyrönjoen pengerrysalueiden tulvajärvi on nyt suurempi kuin viime syksynä, ja Kuortaneenjärvi saavuttanee tulvahuippunsa loppuviikosta. Karvianjoen vesistön alaosalla vedenkorkeudet erityisesti järvissä nousevat vielä tämän viikon ajan.

Lähipäivinä virtaamat kasvavat monin paikoin

Pohjois-Pohjanmaan joissa sekä Simojoella virtaamat kasvavat lähipäivinä. Tänään lämpötila hieman nousee, sen jälkeen taas vähän kylmenee. Sateita on ennustettu huomiselle tiistaille 5-10 mm, ja toteutuessaan ne voivat jälleen nostaa virtaamia Pohjanmaan joissa. Kuivajoki ja Simojoki ovat seuraavat joet, joissa jäänlähtö on odotettavissa aivan lähiaikoina. Kuivajoella Ravaskassa jäänlähtöä ennustetaan ajalle 23.4.-26.4. Simojoella Simossa jäänlähtöä ennustetaan ajalle 28.4.-30.4.

Seuraavan kahden viikon ajalle on ennustettu runsaita sateita, joista suurimmat ajoittuvat vapun tienoille. Sateet voivat toteutuessaan vaikuttaa tulvatilanteeseen erityisesti rannikoiden joissa ja järvissä. Kesämökkiläisiä kehotetaan tulvajärvien alueella tarkistamaan mökkien mahdolliset tulvavahingot ja tarvittaessa tekemään ennakoivia toimenpiteitä vahinkojen välttämiseksi.

Tulvatilanne tällä hetkellä

Kiiminkijoen jäät lähtivät liikkeelle koskipaikoista varhain sunnuntaina. Jäät pakkautuivat padoiksi eri kohtiin jokea ja muodostivat laajoja jääpatoja Ylikiimingistä Haukiputaalle saakka. Haukiputaalla useita piharakennuksia joutui sunnuntaina veden ympäröimiksi, mutta asuinrakennusten suojaukseen ei tarvinnut ryhtyä. Seuraavat jääpadot Pohjois-Pohjanmaalla syntyvät todennäköisesti Kuivajoelle ja Simojoelle. Kiiminkijoella jääpatoja syntyy myös entisten lisäksi. Ihmisiä kehotetaan pysymään poissa tulvavaara-alueilta sekä jääpatojen läheisyydestä.

Jokivedet pääosin laskussa Etelä-Pohjanmaalla – tulvajärvi kasvanut merkittävästi

Jokivesien virtaamat ja vedenkorkeudet ovat pääosin laskussa Etelä-Pohjanmaalla, mutta Kyrönjoen pengerrysalueilla tulvajärvi on kasvanut merkittävästi ja on nyt suurempi kuin viime syksynä. Jotta Kyrönjoen pengerrysalueiden tulvavahinkoja voitaisiin vähentää, tulvaluukut on suljettu sunnuntai-iltana ja tulvavesien takaisinpumppaus on alkanut. Kyrönjoen pinta on laskenut edelleen Nikkolassa ja laskee tulvarajan alle mahdollisesti jo tänään maanantaina. Lapuanjoen pengerrysalueilta on myös pumpattu sinne päästettyjä tulvavesiä takaisin jokeen. Lapuanjoen virtaama on mahdollisesti kääntymässä tällä viikolla nousuun sateiden ja Kuortaneenjärven täyttymisen vuoksi. Ennusteiden mukaan Kuortaneenjärvi saavuttaa tulvahuippunsa loppuviikosta, jolloin vesi voi uhata rakennuksia.

Laihianjoella Tuovilassa Kyrönjoen puolelta perjantain ja lauantain välisen yön jääpatotilanteen vuoksi tulleet tulvavedet jatkavat kulkuaan kohti Laihianjokea. Yhdistyneellä valuma-alueella on vettä selvästi enemmän kuin viime syksyn poikkeuksellisessa tilanteessa ja useat normaalisti Kyrönjokeen virtaavat ojat virtaavat nyt tilapäisesti Laihianjoen suuntaan. Tilanne säilyy ongelmallisena vielä todennäköisesti useita päiviä. Asuntoja on saarrettuna ja paikallisia tieyhteyksiä on poikki.

Karvianjoen vesistön alaosalla vedet nousussa

Karvianjoen vesistön alaosalla Isojärvellä, Poosjärvellä, Siikaisjärvellä ja Merikarvianjoella vedenkorkeudet ja virtaamat ovat vielä nousussa tämän viikon ajan ja saattavat ylittää viime syksyn tulvakorkeudet. Kymmeniä kesämökkejä ja useita asuinkiinteistöjä sekä Siikaisten urheiluhalli on jo vaarassa kastua. Siikaisten urheiluhallia on suojattu pengerten avulla.

Lisätietoja

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.