Etelä-Savon ja Kymenlaakson poliisilla on tutkittavana useampi kiristys -tapaus, jossa useita eri henkilöitä on kiristetty postitse lähetetyillä kirjeillä sekä tekstiviesteillä uhaten heidän henkeään ja terveyttään. Kirjein ja tekstiviestein on yritetty saada suuria summia rahaa, vaatimus on perustunut olemattomaan velkasuhteeseen. Kiristystapaukset keskeytyivät poliisin väliin tulon johdosta. Tapauksia tutkitaan törkeinä kiristyksinä. Poliisin esitutkinta kesken ja alkuvaiheessa.

Asianomistajille lähetetyissä kirjeissä on viitattu suomalaiseen järjestäytyneeseen rikollisryhmittymään, mutta tutkinnan tässä vaiheessa ei ole tiedossa järjestäytyneen rikollisuuden olevan osallisena tutkittavana oleviin tekoihin.

Poliisi on kiinniottanut ja pidättänyt yhden yli 30 vuotiaan kymenlaaksolaisen miehen teoista epäiltynä. Poliisin tietojen mukaan mies ei omaa yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Asian tutkinta jatkuu asianosaisten kuulemisella. Pidätetyn miehen vangitsemista harkitaan.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.