Sairausvakuutuksen lääkekorvauksia maksettiin viime vuonna yhteensä 1,3 miljardia euroa, mikä on 3 % enemmän kuin vuonna 2011.

Peruskorvausten määrä pysyi lähes ennallaan, mutta vaikeiden pitkäaikaissairauksien lääkkeistä maksettavat erityiskorvaukset kasvoivat 8 %. Peruskorvauksia maksettiin 354 miljoonaa euroa ja erityiskorvauksia 842 miljoonaa euroa. Potilaan vuotuisen omavastuun ylittäviä lisäkorvauksia maksettiin 106 miljoonaa euroa, joka on 26 % vähemmän kuin vuonna 2011.

Suhteellisesti eniten kasvoivat veritautien lääkkeiden kustannukset. Euromääräisesti eniten kasvoivat syöpälääkkeiden ja immuunivasteen muuntajien sekä diabeteslääkkeiden kustannukset. Näihin lääkeryhmiin on viime vuosina tullut useita uusia lääkkeitä.

Uni- ja rauhoittavien lääkkeiden käyttö vähenee edelleen, mutta psykoosi- ja masennuslääkkeiden käyttäjämäärä on kasvussa. Edellisvuonna ensimmäistä kertaa laskuun kääntynyt kolesterolilääkkeiden käyttäjämäärä kasvoi jälleen hieman.

Kustannusten kasvua viitehintajärjestelmän lääkkeissä

Joidenkin viitehintajärjestelmään kuuluvien lääkkeiden hinnat ovat nousseet siitä, mitä ne ovat alhaisimmillaan olleet. Hintojen noususta johtuva lääkekorvausten kasvu oli arviolta 21 miljoonaa euroa vuonna 2012. Tästä huolimatta viitehintajärjestelmään kuuluvien lääkkeiden hinnat ovat edelleen huomattavasti alhaisempia kuin ennen lääkevaihtoon siirtymistä. Esimerkiksi kolesterolilääke atorvastatiinin 20 mg:n vahvuuden 100 tabletin pakkauksen hinta ennen lääkevaihtoon siirtymistä vuoden 2009 alussa oli 163,31 euroa, ja vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä sen viitehinta oli 25,64 euroa.

Sairaanhoitajat määräsivät mikrobilääkkeitä

Sairaanhoitajat kirjoittivat ensimmäiset sairausvakuutuksesta korvatut lääkemääräykset vuonna 2012. Sairaanhoitajat määräsivät yhteensä 1 124 sairausvakuutuksesta korvattua lääkemääräystä, joista kolme neljästä oli infektiotauteihin. Sairaanhoitajat saivat rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden heinäkuun 2010 alusta voimaan tulleella lailla. Lääkkeitä määräävällä sairaanhoitajalla tulee olla rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämä erikoispätevyys ja kirjallinen määräys reseptinkirjoitusoikeudesta terveyskeskuksen tai sairaanhoitopiirin vastaavalta lääkäriltä.

Tietoja lääkekorvausten saajista ja lääkekustannuksista löytyy Kelan verkkosivuilta www.kela.fi/kelasto > Sairastaminen > Lääkkeet.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.