Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen Kuva: STT-lehtikuva/valtioneuvoston kanslia

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen tutustuu keskiviikkona 24.4. yhä pahenevaan tulvatilanteeseen Pyhäjoella ja Kiiminkijoella. Ministeri saapuu Pyhäjoelle klo 16:30 ja tutustuu Kiimingin tulva-alueeseen klo 19:30.

Viime ja tämän viikon tulvat ovat aiheuttaneet mittavat vahingot. Rakennuksia on kastunut kymmeniä, jopa satoja, Varsinais-Suomesta Pohjois-Pohjanmaalle sekä Lounais-Lappiin asti ulottuvalla alueella. Tulva on levinnyt laajalti ja paikoin varsin harvinaisille paikoille katkoen teitä ja rikkoen rakenteita. Erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla on sattunut omaisuusvahinkojen ohella vakavia ihmisten terveyttä ja turvallisuutta uhkaavia tilanteita. Vaarallisimmat tilanteet ovat syntyneet nopeasti kehittyneistä jääpadoista.´

Ministeri Koskisen mukaan tulvatilanteissa koetellaan järjestelmien kuntoa:

“Valtion vastuulla on täällä Pohjanmaalla suuri määrä tulvasuojelurakenteita, joiden avulla on saatu vähennettyä tulvavahinkoja. Rakenteet pitää kuitenkin pitää kunnossa. Viime syksyn tulvien jälkeen ohjasimme lisärahoitusta tulvapenkereiden, pumppuasemien ja teiden korjaamiseen sekä havaintoasemien automatisointiin. Nämä tulvat aiheuttanevat taas tarpeen lisämäärärahalle.”

Tulvan uhkaamilla alueilla asuvien on hyvä seurata tiiviisti tulvaennusteita. Tilanteen niin vaatiessa arvokas omaisuus kannattaa kuljettaa suojaan sekä tehdä kaikki mahdollinen rakennusten suojaamiseksi. Jääpatotilanteissa tulva saattaa kehittyä muutamissa minuuteissa. On myös hyvä tarkistaa hyvissä ajoin, että vakuutus kattaa tulvavahingot. Valtio korvaa vielä tämän vuoden tulvista aiheutuvia vahinkoja, mutta ensi vuoden alusta korvauksia on mahdollista saada vain vakuutusyhtiöiltä.

Tulvariskit ja muut luonnononnettomuustilanteet on otettava vakavasti läpi yhteiskunnan. Valmiudet tulvantorjuntaan ja tulvista varoittamiseen ovat osoittautuneet viime syksyn ja tämän kevään tulvatilanteiden yhteydessä hyviksi. Tulviin varautumiseen sekä tulvatietoisuuden lisäämiseen on kuitenkin edelleen panostettava.

“Kansalaiset ja viranomaiset tarvitsevat toistuvissa vakavissa tulvatilanteissa ajantasaiset tiedot ja varoitukset. Siksi tarkoituksena on, että Suomen ympäristökeskus ja Ilmatieteen laitos tiivistäisivät entisestään yhteistyötään ja perustaisivat tulvaviestintää varten yhteisen Tulvakeskuksen”, Koskinen kertoo.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.