Helsingin kaupungin hallintokeskus, henkilöstökeskus ja talous- ja suunnittelukeskus yhdistetään ensi vuoden alussa kaupunginkansliaksi. Kaupunginvaltuusto päätti asiasta yksimielisesti kokouksessaan 24. huhtikuuta.

Kaupunginkanslia on kaupunginhallituksen alainen virasto, joka toimii valtuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajiston suunnittelu-, valmistelu ja toimeenpanoelimenä. Kaupunginkansliassa on kuusi osastoa, jotka ovat elinkeino-osasto, hallinto-osasto, henkilöstöosasto, oikeuspalvelut, talous- ja suunnitteluosasto sekä tietotekniikka- ja viestintäosasto.

Kaupunginkanslian kansliapäälliköksi siirretään nykyisin talous- ja suunnittelukeskusta johtava rahoitusjohtaja Tapio Korhonen. Osastopäälliköiden paikat täytetään suorasiirtoina, paitsi tietototekniikka- ja viestintäosaston päällikön virka, joka asetetaan julkisesti haettavaksi.

Kaupungin keskushallinnon kolmen viraston yhdistämisen tavoitteena on tehostaa ja tehdä sujuvammaksi kaupungin konserniohjausta ja suunnittelua. Nykyisellään kaupungin virastojen, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen ohjauksessa on ollut eriaikaisuutta ja päällekkäisyyttä, valtuuston päätöksessä sanotaan.

Kolmessa yhdistettävässä virastossa on yhteensä noin 550 työntekijää.

Yhdistämistä on valmisteltu viime marraskuusta lähtien, ja siinä on noudatettu kaupungin yhteistoimintamenettelyä. Henkilöstöä on informoitu ja uudistusta on käsitelty työpaikoilla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös ehdotuksen kaupunginkanslian johtosäännöksi, joka tulee voimaan ensi vuoden alussa.

Hallintokeskuksen, henkilöstökeskuksen ja talous- ja suunnittelukeskuksen toiminta jatkuu nykyisten johtosääntöjen mukaisesti kuluvan vuoden loppuun saakka. Kaupunginkanslian organisaation ja toiminnan valmistelu aloitetaan tulevan virastopäällikön johdolla mahdollisimman pian.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.