Työministeri Lauri Ihalainen Kuvaaja: STT-Lehtikuva/valtioneuvoston kanslia

– Hallitus ryhtyy eduskunnan edellyttämiin toimiin kaupan aukioloaikojen vaikutusten seuraamiseksi, työministeri Lauri Ihalainen sanoo. Eduskunta keskusteli hallituksen laatimasta kaupan aukioloaikojen selonteosta 24.4.2013.

Eduskunnan talousvaliokunta edellyttää selontekoa koskevassa mietinnössään, että hallitus keskittää kaupan aukioloaikojen poikkeuslupien käsittelyn yhteen viranomaiseen, parantaa pienyrittäjien asemaa kauppakeskuksissa sekä hankkii tutkimustietoa aukioloaikojen vaikutuksista kauppojen henkilöstön turvallisuuteen.

– Poikkeusluvat on tarkoitus keskittää yhteen viranomaiseen, jotta varmistetaan yhtenäinen käytäntö koko maahan. Käynnistämme asian valmistelun mahdollisimman pian, ministeri Ihalainen linjaa.

Nykyisin uuden alueen aluehallintoviranomaiset myöntävät kaupoille luvat poikkeuksellisiin aukioloaikoihin. Suurin osa poikkeusluvista on myönnetty määräaikaisesti messujen, avajaisten tai muiden yleisötapahtumien perusteella. Lisäksi poikkeuslupia on myönnetty matkailullisin perustein.

– Henkilöstön turvallisuuden seuraamisessa ja kehittämisessä toimimme yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa muun muassa hankkimalla eduskunnan edellyttämää tarkempaa tutkimustietoa. Kauppakeskuksissa toimivien pienyrittäjien aseman parantamisessa teemme tiivistä yhteistyötä alan järjestöjen kanssa, hän jatkaa.

Kaupan uudet aukioloajat tulivat voimaan joulukuussa 2009. Ne toivat alle 400 neliömetrin kaupoille vapaan aukioloajan lukuun ottamatta juhlapäiviä. Muille kaupoille mahdollistettiin aukiolo sunnuntaisin ympäri vuoden.

 

Kaupan aukioloaikoja koskeva selonteko on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa

https://www.tem.fi/index.phtml?109336_m=108994&s=5236.

Talousvaliokunnan mietintö on luettavissa eduskunnan sivuilla osoitteessa

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/tavm_7_2013_p.shtml

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.