Ammattiliitto Pro puheenjohtaja Antti Rinne

Pron Rinne peräänkuuluttaa innovatiivisia uudistuksia asumisen tukiin työvoiman liikkuvuuden parantamiseksi.

Ammattiliitto Pron puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan asuntopolitiikan tehostaminen on Suomessa avainasemassa niin työllisyyden kuin ostovoiman kehittymisen kannalta.

Kasvukeskuksien asuntojen hintojen karkaaminen käsistä ja liian vähäinen vuokra-asuntotuotanto ovat selkeä merkki asuntopolitiikan epäonnistumisesta. Samalla asuntojen hinnasta on tullut työvoiman liikkuvuuden ja kasvun näkökulmasta pullonkaula.

– Jos kotiseudulleen juurtunut ja omakotitalossa asuva menettää työpaikkansa, on siirtyminen työn perässä maaseudulta lähiökaksioon valtava askel. Samalla puolisolle ei todennäköisesti ole ainakaan nopeasti tarjolla työtä uudelta paikkakunnalta. Erityisen kohtuuttomana tämä tilanne näyttäytyy ikääntyneiden työntekijöiden osalta, Rinne toteaa.

– Rakennemuutoksen ohella asuntopolitiikalla on merkittävä vaikutus siihen, että erityisesti pitkittyvä työttömyys keskittyy nyt kasvukeskusten ulkopuolisille alueille, jossa työttömät ovat myös keskimäärin iäkkäämpiä.

Rinteen mukaan tilanteen purkamiseksi on kehitettävä uusia innovatiivisia asuntopolitiikan työkaluja, joilla työvoiman liikkuvuutta voidaan merkittävästi parantaa. Asumisen työpaikkakunnalla ei pidä muodostua kohtuuttomaksi kustannukseksi ja työn perässä siirtymiseen liittyviä riskejä on pehmennettävä uudenlaisilla asumisen tuilla.

Asumisen korkea hinta pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa murentaa myös palkansaajien ostovoimaa. Rinne korostaakin, kuinka asumisen hinta on keskeinen menoerä, joka vaikuttaa merkittävästi käytettävissä oleviin tuloihin. Perustarpeiden tyydyttämisen lisäksi myös itsensä kehittäminen ja erilaiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet kuuluvat tavallisen palkansaajan elämään.

– Kun vientimarkkinat tyrehtyvät, niin kallis asuminen saa taas osaltaan kotimarkkinat sakkaamaan, kun suurin osa kuluttajien tuloista menee pelkkään asumiseen. Monella keskituloisellakaan ei ole yhtään ylimääräistä pelivaraa omassa taloudessaan. Tämä aiheuttaa lisäpaineita palkankorotuksille, Rinne sanoo.

– Asuminen ja sen hinta on tämän päivän Suomessa siis mitä suurimmassa määrin työmarkkinakysymys.

 

Kuntien ja rakennuttajien aika pistää yhdessä toimeksi

Ammattiliitto Pro on tyytyväinen Suomen hallituksen kehysriihessään tekemiin päätöksiin asuntotuotannon vauhdittamiseksi. Pro Rinne kuitenkin korostaa, että niissä on kyse vasta parempien edellytysten luomisesta. Nyt toimia odotetaan rakennuttajien lisäksi erityisesti kunnilta.

– Kuntien tulisi ennemmin ylikaavoittaa kuin jarrutella. Tältä osin tarvitaan vielä uusia toimia, joilla kunnat saadaan  liikkeelle. Verokepin rinnalla valtion on otettava käyttöön taloudellisia sanktioita, joilla varmistetaan asuntotuotantotavoitteiden saavuttaminen. Kuntien olisi myös itse rohkaistuttava käyttämään rakennuskehotusta ja pakkolunastusta nykyistä tehokkaammin, Rinne sanoo.

Kuntarakenteen ja pääkaupunkiseudun osalta erityisesti metropolihallinnon kehittämisellä on myös suuri merkitys asuntopolitiikan onnistumisessa.

– Kunnilla on kaavoitusmonopoli, mutta sitä ei voida suojella loputtomiin, kun toisessa vaakakupissa painaa koko talouden ja työmarkkinoiden toimivuus – suomalaisten yleinen etu.

Puheenjohtaja Antti Rinne linjasi Ammattiliitto Pron näkemyksiä asuntopolitiikkaan Pron tänään Helsingissä järjestämässä asuntoseminaarissa. Seminaarin muina puhujina toimivat asuntoministeri Krista Kiuru, Kemijärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Ojala, VVO:n johtaja Mikko Suominen ja PTT:n ekonomisti Signe Jauhiainen.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.