Valtiolippu

Sisäministeriö on päättänyt, että suorakaiteista valtiolippua saavat jatkossa Poliisihallituksen lisäksi käyttää myös poliisin valtakunnalliset yksiköt ja poliisilaitokset. Suorakaiteinen valtiolippu on muuten samanlainen kuin kansallislippu, mutta ristin sakaroiden leikkauskohdassa on Suomen vaakuna neliönmuotoisella pohjalla. Sitä käytetään liputuspäivinä valtiovallan tunnuksena.

Suomen lipun ja valtiolipun käytöstä säädetään Suomen lipusta annetussa laissa. Lain viidennen pykälän mukaan suorakaiteista valtiolippua käyttävät eduskunta, ministeriöt, ministeriöiden alaiset keskushallinnon virastot ja niihin verrattavat virastot ja laitokset, korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus, hovioikeudet, aluehallintovirastot, elinkeino-, liikenne – ja ympäristökeskukset, Suomen ulkomailla olevat diplomaattiset tai niihin rinnastettavat edustustot ja lähetettyjen konsulien johtamat konsuliedustustot, Suomen Pankki, Kansaneläkelaitos, Suomen akatemia, julkisoikeudelliset yliopistot, rajavartiolaitos sekä valtion alukset.

Poliisihallinnon yksiköistä valtakunnalliset yksiköt sekä poliisilaitokset ovat niin ikään osa valtionhallintoa ja niiden asema on rinnasteinen edellä mainittuihin tahoihin. Näin ollen on perusteltua, että ne saavat jatkossa käyttää valtiolippua.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.