Työmarkkinoille kaivataan vakautta ja kasvua vastapainona EK:n lietsomalle epävarmuudelle.

Ammattiliitto Pron edustajisto näkee ajankohtaisen työmarkkinatilanteen erittäin vaikeana. Syksyn neuvottelukierroksen lähestyessä yleisen taloustilanteen epävarmuus jatkuu ja työnantajapuoli näyttää lukkiutuneen entistä syvemmälle ideologisiin pyrkimyksiinsä.

Pro tavoittelee neuvottelukierroksella euromääräisiä tai vähintään sekalinjaisia palkankorotuksia, jotka turvaavat ostovoimaa kaikkien, mutta erityisesti pienipalkkaisten palkansaajien osalta. Työehdoista ja minimiansiokehityksestä on sovittava myös jatkossa kattavilla työehtosopimuksilla.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n edustajat ovat kerta toisensa jälkeen tyrmänneet niin taloutta vakauttavat koordinoidut työmarkkinaratkaisut kuin kaikkien palkansaajien asemaa turvaavat yleiskorotuksetkin.

Palkansaajien ostovoiman myönteinen kehittyminen on ensiarvoisen tärkeää koko Suomen talouden kannalta. Kun vienti suomalaisyritysten päämarkkina-alueelle Eurooppaan ei jatkuvien talousvaikeuksien vuoksi vedä, on talouden pinnalla pysyminen korostuneesti kotimaisen kulutuksen varassa.

Pron edustajisto vaatii työnantajia arvioimaan uudelleen nykyistä kestämätöntä ja kansantalouden näkökulmasta haitallista linjaansa. Työnantajien on oltava valmiita aitoihin neuvotteluihin, joissa huomioidaan molempien osapuolten tarpeet. Mahdollisuuksia keskitettyyn työmarkkinaratkaisuun talouden ja työmarkkinoiden vakauden turvaamiseksi on yhä etsittävä, mikäli myös muilta osapuolilta löytyy tähän todellista tahtoa.

Pro valmistautuu syksyyn asettaen neuvottelutavoitteensa jäsentensä esiintuomien tarpeiden ja näkemysten pohjalta. Jos valmiutta vastuunkantamiseen suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseksi ei työnantajilta muuten löydy, ovat myös työtaistelut alkavalla neuvottelukierroksella mahdollisia.

Eläkejärjestelmän rahoitus

Monet asiantuntijat pitävät osittain rahastoivaa eläkejärjestelmäämme nerokkaana keksintönä. Jo kauan on tiedetty, että suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle, säästettyjä pääomia tullaan käyttämään. Rahastojen purkautuminen käynnistyi kuitenkin vuosia etuajassa, koska maksun tasoa leikattiin.

Sosiaalitupossa 2009 sovittiin kolmikantaisesti eläkemaksujen nousuohjelmasta vuoteen 2014 asti. Työnantajat pettivät sopimuksen viime vuonna, kun he vaativat palautettavaksi maksuja.

Pron edustajisto on huolissaan, että lapsemme ja lapsenlapsemme jäävät ilman kohtuullista eläkettä, jos eläkemaksujen keräämisessä ei palata takaisin sosiaalitupoon. Työnantajien ahneus omistajiensa puolesta ja välinpitämättömyys nuorison tulevaisuutta kohtaan paljastuu heidän haluttomuudestaan osallistua eläkejärjestelmämme rahoittamiseen.

Pro on valmis puolustamaan lasten tulevaisuuden oikeuksia kunnolliseen eläkkeeseen. Eläkemaksuissa on palattava sosiaalitupon linjauksiin. Vuoden 2013 maksamattomat eläkemaksut pitää myös tilittää järjestelmään. Tämä korjaus on tehtävä viimeistään syksyllä sovittaessa vuoden 2014 eläkemaksuista.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.