Hätäkeskuslaitoksen rakenneuudistukseen liittyvä yhteistoimintamenettely Pirkanmaan hätäkeskuksessa Tampereella päättyi tänään 26. huhtikuuta. Tämän hetkisten tietojen mukaan 26 Pirkanmaan hätäkeskuksen virkamiestä aikoo siirtyä uuteen hätäkeskukseen Poriin. Toiminnallisesti tai henkilöstöresurssien osalta ei ole tällä hetkellä näkyvissä riskejä ja Porin hätäkeskuksen toiminta voidaan aloittaa suunnitellusti loppuvuodesta 2013.

Yhteistoimintamenettely Pirkanmaan hätäkeskuksessa alkoi maaliskuussa 2013. Menettelyn taustalla ovat sisäasiainministeriön vuonna 2009 tekemät hätäkeskustoiminnan strategiset linjaukset sekä ministeriön vuonna 2010 tekemä päätös hätäkeskusten sijaintipaikoista. Pirkanmaan hätäkeskuksen toiminta Tampereella loppuu tämän vuoden loppuun mennessä. Tämän jälkeen Pirkanmaan ja Satakunnan hätäkeskuspalvelut tuotetaan yhdessä toimipisteessä Porissa ja hätäkeskuksen nimeksi tulee Porin hätäkeskus.

– Tarjoamme Pirkanmaan hätäkeskuksen vakituisille virkamiehille työtä Hätäkeskuslaitoksessa myös tulevaisuudessa, mutta jatkossa työskentelypaikkakunta on Pori, toteaa Hätäkeskuslaitoksen ohjauksen ja ennakoinnin johtaja Teemu Hassinen.

– Pirkanmaan hätäkeskuksen 52 vakituisesta virkamiehestä 26 aikoo tämän hetkisen tiedon mukaan siirtyä työskentelemään uuteen hätäkeskukseen Poriin. Tilanne saattaa ajan myötä hieman muuttua, koska ihmiset tekevät henkilökohtaisia ratkaisujaan myös yt-neuvottelujen jälkeen, Hassinen huomauttaa.

Poriin siirtyville vakituisen viran haltijoille Hätäkeskuslaitos tarjoaa tukea muuttamiseen. Tukia ovat mm. tutustumismatkat uudelle paikkakunnalle, muuttokustannuksen korvaus ja muuttoraha.

– Niiden, jotka eivät siirry Tampereelta Poriin, irtisanomisesta tehdään päätökset tänään päättyneen yhteistoimintamenettelyn jälkeen. Henkilöstön irtisanominen on kuitenkin aina vasta viimeinen keino, mikäli muita vaihtoehtoja ei löydetä henkilön tilanteen ratkaisuksi, Hassinen painottaa.

Niille, jotka eivät aio siirtyä työskentelemään Porin hätäkeskukseen, tarjotaan tukitoimenpiteitä, joilla edesautetaan heidän työllistymistään valtion muihin virastoihin tai muiden työnantajien palvelukseen. Hätäkeskuslaitoksen käytössä olevia muutokseen liittyviä tukitoimia ovat muun muassa valtion sisäinen työnhaku ja hallinnonalan sisäiset virkajärjestelyt sekä TE-toimiston tarjoamat muutostuen ja -turvan palvelut, jotka mahdollistavat esimerkiksi erikseen työnantajan kanssa sovittavien työllistymisvapaiden pitämisen.

– Tuotannollisin tai taloudellisin perustein päättyneiden virkojen osalta on Hätäkeskuslaitoksella kahden vuoden takaisinottovelvollisuus. Hätäkeskuslaitoksesta irtisanotuilla vaatimukset täyttävillä vakituisilla virkamiehillä on etusija täytettäessä samantasoisia ja vastaavia Hätäkeskuslaitoksen avoimia virkoja ja määräaikaisia virkasuhteita, Teemu Hassinen huomauttaa.

– Hätäkeskuslaitoksessa työskentelee kaksi henkilöstökoordinaattoria, jotka auttavat ja tukevat henkilöstöä työnhaussa sekä antavat mahdollisimman paljon tietoa erilaisista vaihtoehdoista kunkin oman elämäntilanteen mukaan, Hassinen kertoo.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.