Tradenomiliitto TRAL ry:n valtuuston puheenjohtaja Annemari Kivelä

Ammattikorkeakoulusektorin kehittäminen edellyttää riittäviä resursseja, jotta sekä amk-uudistuksen vaatimat toimet voidaan toteuttaa ja opetuksen laatu muutostilanteessa voidaan turvata. Kuluvalla hallituskaudella ammattikorkeakoulusektorille on kohdistettu mittavat leikkaukset, jotka toteutuvat pääosin henkilöstön lomautuksilla ja irtisanomisilla.

–  Etupainotteiset säästöpäätökset sekä valtionosuuksien indeksitarkastuksien jäädyttäminen vie lähes viidenneksen koko sektorin rahoituksesta,  muistuttaa Tradenomiliitto TRAL ry:n valtuuston puheenjohtaja Annemari Kivelä. – Opetuksen laatu on vaarassa näiden leikkausten vuoksi, joka ei voi olla kenenkään etu, huomauttaa Kivelä.

Meneillään oleva ammattikorkeakoulu-uudistus on välttämätöntä toteuttaa, mutta sitä on haastavaa tehdä tilanteessa, jossa useassa koulussa huomio keskittyy pelkästään säästöjen aiheuttamiin yt-neuvotteluihin. Uudistustyön lisäksi resursseja on suunnattava myös ammattikorkeakoulujen perustehtäviin, jotta opiskelijoille voidaan taata laadukas koulutus myös muutostilanteessa.

Kokonaisuudistuksen toteuttaminen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa uhkaa jo koko uudistuksen tavoitteiden toteutumista. Lisäksi päätös valtio-osuuden indeksin jäädyttämisen jatkumisesta asettaa korkeakoulut eriarvoiseen asemaan; yliopistoilta indeksin jäädytys poistettiin.

– Leikkausten osalta tulee nyt painaa jarrua, jotta ammattikorkeakoulut saavat työrauhan perustehtäviensä toteuttamiseen ja amk-sektorin kehittämiseen, sanoo Kivelä. – Uudistustyön pilkkominen useaan eri vaiheeseen hankaloittaa sen toteuttamista ja tehdyt säästöpäätökset hidastavat sitä entisestään, Kivelä jatkaa.

Kuluvan hallituskauden aikana ammattikorkeakouluilta on leikattu jo noin 200 miljoonaa euroa, eivätkä nämä leikkaukset edistä uudistuksen tavoitteiden toteutumista. Poliittisten päättäjien tulee nyt pitää lupauksistaan kiinni ja huolehtia, ettei enempää leikkauksia kohdisteta amk-sektorille, jotta uudistustyölle saadaan työrauha. Suomen kilpailukyky on jatkossakin riippuvainen korkeasta osaamisesta, jonka tuottajina ammattikorkeakoulut ovat edelläkävijöitä.

Tradenomiliitto TRAL ry on akavalainen tradenomi-, BBA- ja tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneiden ammattijärjestö. TRAL edustaa ja palvelee jäseniään työelämään ja työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. TRAL toimii tradenomikoulutuksen ja tradenomien urakehityksen edistäjänä. Jäseniä liitossa on jo lähes 30 000. TRAL on perustettu vuonna 1996 ja on Akavan viidenneksi suurin liitto. www.tral.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.