Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) varoittaa ostamasta ilokaasua päihdekäyttöön, koska ilokaasun hengittämiseen liittyy tukehtumisvaara. Tukesin tietoon on tullut, että ilokaasua verkkokaupoissa myyvät yritykset ovat markkinoineet tuotteita aggressiivisesti vapunjuhlintaan. Markkinointia on tehty lähettämällä nuorille sähköpostia. Erityisesti lasten ja nuorten vanhempia kehotetaan puuttumaan kaasupatruunoiden väärinkäyttöön, jotta vaaratilanteilta vältyttäisiin.

Suomen lainsäädännön mukaan kerman vaahdotukseen tarkoitettu ilokaasu on kemikaali. Kemikaalilaki kieltää kemikaalin luovuttamisen vähittäismyynnistä, jos on ilmeistä, että sen käytöstä voi aiheutua erityistä vaaraa terveydelle. Lisäksi kemikaalien vähittäismyynnistä annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan kemikaalia ei saa luovuttaa, jos on syytä epäillä, että sitä hankitaan päihtymistarkoitukseen.

Tukes on pyytänyt ensimmäisenä ilokaasua markkinoineelta yritykseltä huhtikuun loppuun mennessä selvitystä, miten päihdekäyttöä epäiltäessä varmistetaan, ettei ilokaasua sisältäviä patruunoita luovuteta asiakkaalle. Tukes päättää mahdollista jatkotoimista ilokaasua myyviä yrityksiä kohtaan toukokuun aikana.

Tukes ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ovat varoittaneet ilokaasun hengittämisen vaaroista jo aiemmin tänä vuonna.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.