Pääministeri Jyrki Katainen tapasi Afganistanin presidentti Hamid Karzain Helsingissä 29. huhtikuuta. Suomi ja Afganistan allekirjoittivat presidentti Karzain vierailun yhteydessä vuoteen 2024 ulottuvan yhteistyösopimuksen, joka on Suomelta merkittävä ja poikkeuksellisen pitkä sitoutuminen. Sopimuksen tavoitteena on tukea Afganistanin demokratiakehitystä, hallinnon kehittämistä, talouden perustan vahvistamista ja naisten sekä tyttöjen aseman parantamista.

“Korostin presidentti Karzaille, että Suomi seuraa Afganistanin kehitystä jatkuvasti tarkalla silmällä. Tulemme tarkkailemaan erityisesti vuoden 2014 jälkeistä aikaa, jolloin turvallisuusvastuu ja johto maan demokratiaprosessin kehittämisessä ovat selkeästi siirtyneet Afganistanin hallitukselle. Ulkomaailma voi tukea Afganistanin kaltaista valtiota, mutta viime kädessä vastuu kansalaisten tulevaisuudesta on maan hallituksella”, pääministeri Katainen totesi.

Pääministeri Kataisen ja presidentti Karzain keskustelussa nousi esille myös Suomen halu tukea Afganistania kehittämään maan oman teollisuuden kapasiteettia ja taloutta sekä vastuullisella että ekologisesti kestävällä tavalla.

“Suomi on valmis tukemaan Afganistanin vakautta ja kehitystä myös niin, että kannustamme esimerkiksi suomalaisia opetusalan- ja kaivosteollisuuden asiantuntijoita etsimään yhteistyömahdollisuuksia afganistanilaisten tahojen kanssa. Esimerkiksi Suomen Geologinen tutkimuskeskus toimii jo yhteistyössä afganistanilaisen kumppanin kanssa. Tämä voi johtaa kaupallisen potentiaalin syntymiseen kaivossektorin suomalaisyrityksille, jotka ovat “vihreän kaivosteollisuuden” kärkijoukkoa maailmassa. Presidentti Karzai puolestaan kertoi, että hän on päättänyt lähettää opetusministerinsä tutustumaan suomalaiseen koulujärjestelmään. Tämänkaltaisella perusopetuksen kansainvälisellä yhteistyöllä voi olla huomattavia vaikutuksia esimerkiksi afganistanilaisten tyttöjen ja naisten aseman tulevaisuudessa”, pääministeri Katainen sanoi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.