Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen

Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen koollekutsumassa kansainvälisessä keskustelutilaisuudessa kiirehdittiin uusia toimia veroparatiiseja ja veronkiertoa vastaan. Urpilainen vaati eettistä markkinataloutta, jossa ei ole sijaa veroparatiiseille.

– Viime aikoina herännyt kansainvälinen keskustelu osoittaa, että taistelusta veroparatiiseja vastaan on tullut kansainvälisen politiikan kuuma aihe. Tämä tilaisuus on nyt hyödynnettävä. On piilottelijoiden vuoro maksaa, sanoi valtiovarainministeri Urpilainen tänään järjestetyssä kansainvälisessä veroparatiisikeskustelussa Helsingissä.

Päivän keskustelun lähtökohtana pidettiin Euroopan komission viime joulukuussa julkistamaa toimintasuunnitelmaa, joka sisältää lukuisia konkreettisia toimenpide-esityksiä.

– Veronkierron ja veropaon taustalla on kolme salaisuusverhoa, jotka ovat pankkien salailu, yhtiöiden salailu sekä valtioiden salailu, totesi Urpilainen.

Urpilaisen mukaan myös Suomessa tulee pankeille säätää velvollisuus ilmoittaa isoista tilisiirroista ulkomaille. Kansainvälisillä sopimuksilla tulee turvata tiedonsaanti myös ulkomaisilta pankeilta – tässä asiassa Suomi teki alkuvuodesta sopimusaloitteen Yhdysvalloille. Myös yhtiöiden omistukset ja yhtiörekisterit on saatava avoimiksi.

Monikansallisten yhtiöiden sisäiseen verokikkailuun on Suomen nykyinen hallitus puuttunut korkovähennysoikeutta rajaamalla sekä erillisellä siirtohinnoitteluprojektilla, joka toi jo ensimmäisen vuoden aikana 80 miljoonaa euroa lisää verotuloja.

– Valtioiden salailun lopettamiseksi on edistettävä automaattista verotietojen vaihtoa mm. OECD:ssä. Kannatan sitä, että EU:ssa sovitaan yhteiset minimikriteerit, jotka täyttäessään pääsee pois veroparatiisilistalta. Tällainen “musta lista” kannustaisi maita tietojen vaihtoon, pankkisalaisuuden purkamiseen sekä yhtiörekisterien avaamiseen, Urpilainen sanoi.

– Veropakoilu maksaa EU-maille vuosittain tuhat miljardia euroa menetettyinä verovaroina. Tarvitaan halua muuttaa asioita. Toivon, että voimme EU:n valtiovarainministereiden kokouksessa toukokuussa yhteisesti todeta veroparatiiseille: “We want our money back.”, Urpilainen esitti.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.