Sdp:n puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Jutta Urpilainen

Sdp:n puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Jutta Urpilainen arvioi puolivälissä olevan hallituksen toimintaa vappupuheessaan Jyväskylässä. Hänen mukaansa työtä ja oikeudenmukaisuutta korostava hallitusohjelma on edelleen ajankohtainen ja Sdp:lle sopiva perusta hallitustyölle.

– Monia asioita on tehty oikein. Pääomaverotuksen korotuksen ja solidaarisuusverojen myötä verotus on nyt aiempaa oikeudenmukaisempaa. Pienituloisten toimeentuloa on tuettu työtulovähennystä, perusvähennystä ja perusturvaa korottamalla. Olemme luoneet nuorisotakuun ja toteuttamassa vanhuspalvelulain. Eurooppa-politiikassa olemme tiukentaneet linjaa ja saaneet aikaan tuloksia vakuuksissa ja sijoittajavastuussa.

– Uusi vaihe työllisyystalkoissa alkoi kehysriihessä. Rikkikompensaatio, alueellinen kuljetustuki ja liikennehankkeet tukevat teollisuutta. Kiitän myös oppositiosta tulleesta tuesta yhteisöveron alennukselle, joka avaa uusia mahdollisuuksia investoinneille ja uusille työpaikoille. Viime aikojen esimerkit lomautuksien ja osingonjaon yhdistämisestä eivät kuitenkaan lupaa hyvää. Tällainen toiminta syventää omistajien ja työntekijöiden vastakkainasettelua. Vetoan nyt yrityksiin. Hillitkää osingonjakoa. Investoikaa. Työllistäkää – ikääntyviä ja nuoria. Älkää irtisanoko. Nyt talkoohenki on testissä.

URPILAINEN: HALLITUKSEN ON PARANNETTAVA JUOKSUAAN

Urpilaisen mukaan hallitus ja Sdp pystyy parempaan. Hänen mukaansa nyt on aika keskittyä työttömyyden vähentämiseen, kuntapalvelujen parantamiseen sekä veroparatiisien ja harmaan talouden torjuntaan.

– On katsottava nöyrästi peiliin. Hallituksen on parannettava juoksuaan. SDP:n on parannettava juoksuaan. Minun on parannettava juoksuani. Tässä on tämän vapun viesti. Hallitus pystyy parempaan. SDP pystyy parempaan. Minä pystyn parempaan.

– Talouspolitiikassa hallitus on joutunut käyttämään aikaa eurooppalaisen laman torjuntaan, nyt on aika keskittyä nimenomaan suomalaisen työn lisäämiseen. Uusi vaihe työllisyystalkoissa alkoi kehysriihessä. Viestimme Suomessa on: me haluamme kaikki töihin. Ikääntyvien työllistäminen edellyttää myös työelämän laadun kehittämistä. Näissä työllisyystalkoissa Sdp haluaa tehdä tiivistä yhteistyötä ay-liikkeen ja palkansaajien kanssa.

– Kuntapalvelujen uudistuksessa hallitus on joutunut käyttämään aikaa valmisteluun ja kuulemiseen, nyt on aika keskittyä päätöksiin ja toimeenpanoon. Viestimme kunnissa on: me haluamme paremmat julkiset palvelut. Tässä Sdp:llä on yhteinen tavoite kuntien asukkaiden ja kuntien työntekijöiden kanssa.

– Eurooppa-politiikassa hallitus on joutunut käyttämään aikaa eurokriisin hoitoon, mutta nyt on aika panostaa veroparatiisien ja harmaan talouden torjuntaan. Sdp haluaa verokierron torjunnan osaksi hallituksen EU-selontekoa. Viestimme Euroopassa on: me haluamme rahamme takaisin. Tässä asiassa puolustamme myös rehellisiä yrittäjiä, jotka kärsivät monikansallisten yritysten verokikkailusta.

PALKANSAAJAPUOLUE SISUUNTUU

Urpilaisen mukaan näihin tavoitteisiin sopii Sdp:n tiivis palkansaajayhteistyö.

– Meillä on historiallisen alhainen gallupkannatus hetkellä, jolloin meitä tarvitaan historiallisen paljon. Tästä me innostumme, tästä me sisuunnumme, tästä me nousemme. Tekemään sitä mitä demarit ovat aina tehneet. Rakentamaan, parantamaan, huolehtimaan.

Urpilainen haluaa Suomeen parempaa työelämää.

– Eläkeiän nostamisesta puhuminen samalla, kun ihmiset eivät jaksa edes nykyiseen eläkeikään asti töissä, loukkaa monia raskasta työtä pienellä palkalla tekeviä. Muutos- ja irtisanomisturvan on oltava vahva. Silpputyöläisten asemaa on kyettävä parantamaan. Pidän epäinhimillisenä sitä kehitystä, jossa niin sanotut 0-sopimukset leviävät alalta toiselle. Suomalainen työntekijä ansaitsee turvaa, ei turvattomuutta. Pidän positiivisina eurooppalaisiauutisia kanneoikeuden edistämisestä. Leveämmät harteet auttavat pientä ihmistä vaikeassa paikassa.

SDP. Kansan edustaja.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.