Arla Foodsin Linköpingin meijeriin vastaanotetusta maidosta löytyi huhtikuun alussa erittäin pieniä määriä aflatoksiinia. Kohonnut esiintymä havaittiin Ruotsissa tehdyssä laadunvalvonnassa. Maidosta löytyneen aflatoksiinin määrä oli reilusti alle EU:n salliman raja-arvon.

Linköpingin meijeriin maitoa lähettäneet tilat on tarkastettu ja maidon vastaanotto näiltä tiloilta keskeytettiin välittömästi varmuuden vuoksi. Korjaavat toimenpitet tiloilla on tehty. Ongelman aiheutti rehu, jota tiloilla ei enää käytetä. Näiden tilojen maito on jälleen täysin vapaata aflatoksiinista.

Tilanne on valitettava, mutta hyvä osoitus pohjoismaisen laadunvalvonnan tehokkuudesta. Maito ei ole aiheuttanut kuluttajille missään vaiheessa vaaraa eikä tuoteturvallisuus ole vaarantunut.

Maidossa esiintyneet pitoisuudet ovat alittaneet selvästi kaikki EU:n raja-arvot. Vastaanotettu maito on ollut täysin hyväksyttävää tuotantokäyttöön. Maito, jonka aflatoksiinimäärä on alle raja-arvon, on turvallista myös kuluttajien käytettäväksi.

Aflatoksiinin raja-arvo Euroopassa on erittäin alhainen, 50 ng/l, verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin, jossa se on 500 ng/l.

Aflatoksiinivalvonta kuuluu Eviran vierasainevalvonnan piiriin. Lisäksi lainsäädäntö velvoittaa rehunvalmistajia valvomaan mahdollisia aflatoksiinipitoisuuksia rehuissa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.