Eurooppalainen kansalaisaloite ”Vesi on perusoikeus” on saanut Suomessa jo yli 10 000 allekirjoittajaa. Koko EU:n alueella aloitteella on nyt puolitoista miljoonaa kansalaista.

Aloitteen on saavutettava komission asettama allekirjoitusten kansallinen vähimmäismäärä vähintään seitsemässä EU:n jäsenmaassa.  Suomi on kuudes maa, jossa vähimmäisraja on ylittynyt. Aiemmin tarvittava määrä allekirjoituksia on kerätty Saksassa, Itävallassa, Sloveniassa, Belgiassa ja Slovakiassa. Liettua on enää parinsadan allekirjoituksen päässä omasta tavoitteestaan.

– Kansallisen minimimäärän saavuttaminen on hieno asia. Jatkamme kuitenkin allekirjoitusten keräämistä, sillä mitä enemmän tukea saamme, sitä vahvempi on viestimme komissiolle, toteaa Jarkko Eloranta, aloitteen kansalaiskomitean jäsen, FIPSU:n ja JHL:n puheenjohtaja.

Miljoonan EU-kansalaisen allekirjoittama aloite velvoittaa komission ottamaan asian käsittelyynsä. Komission on perusteltava päätöksensä ja käytävä vuoropuhelua aloitteentekijöiden ja Euroopan parlamentin kanssa asiasta.

– EU-kansalaisaloitemahdollisuus on osa EU:n demokratiaprojektia. Aloitteemme on siis myös tärkeä kanava kansalaisille vaikuttaa suoraan muutoin vieraalta ja kaukaiselta tuntuvaan EU:n päätöksentekoon, korostaa Maija Pihlajamäki, Jytyn puheenjohtaja ja toinen kansalaistoimi-kunnan jäsenistä.

”Vesi on perusoikeus” on ensimmäisenä käynnistynyt eurooppalainen kansalaisaloite. Sen tavoitteena on, että EU:n kansalaisille taataan lainsäädännössä ja käytännössä oikeus puhtaaseen juomaveteen ja toimivaan jätevesihuoltoon. Aloitteen mukaan vesihuolto ja luonnon vesivarojen omistus ja käyttöoikeus eivät voi olla globaalien markkinavoimien määrättävissä. Vesihuollon järjestäminen vaatii yhteiskunnallista ja demokraattista säätelyä ja valvontaa. Lisäksi EU:n on toimittava sen puolesta, että puhdas juomavesi ja jätevesihuolto saadaan maailmanlaajuisesti kaikkien saataville.

Kampanja jatkuu edelleen ja aloitteen voi käydä allekirjoittamassa osoitteessa vesionperusoikeus.fi

Kampanjaa koordinoi Suomessa Suomen julkisen alan ammattijärjestöjen EU-yhdistys FIPSU ry, joka edustaa noin 450 000 julkisen alan työntekijää. www.fipsu.com

FIPSU:n jäsenliitot: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Palkansaajajärjestö Pardia, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Tehy, Akavan Erityisalat, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Opetusalan ammattijärjestö OAJ sekä Tekniikka ja Terveys KTN

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.