Tullin pääjohtaja Jarkko Saksa on nimennyt Imatran tullin vuoden 2012 tullitoimipaikaksi. Valinta julkistettiin 2. – 3.5. Vierumäellä pidetyillä Tullijohdon neuvottelupäivillä.

Viime vuonna Imatran tulli toimi omana yksikkönään. Tämän vuoden alusta tapahtuneen organisaatiouudistuksen jälkeen Imatran tullin alaisuuteen kuuluvat Niiralan tulli sekä Parikkalan tilapäinen rajanylityspaikka.

Vuoden 2012 tullitoimipaikkanimityksen perusteena on, että Imatran henkilöstö on selviytynyt hienosti jatkuvasti kasvaneesta henkilö- ja matkustajaliikenteestä resurssivajauksesta huolimatta.  Henkilö- ja linja-autoja kulki viime vuonna Imatran tullin kautta Venäjälle ja takaisin 880 530, kun määrä vuotta aikaisemmin oli 765 224. Saapuvia ja lähteviä matkustajia Imatran tullin kautta meni viime vuonna 2 201 216, kun määrä edellisenä vuonna oli 1 838 051.

Kasvavasta matkustaja- ja autoliikenteestä huolimatta Imatran tullin henkilötyövuodet (htv) lisääntyivät vuodessa vain viidellä. Htv-määrä oli viime vuonna 51. Koska Imatran tulli on avoinna joka päivä läpi vuorokauden, yhden henkilön lisäys vuoroon edellyttäisi noin seitsemän henkilön lisäystä ylityspaikan resursseihin.

Muita palkitsemisperusteita ovat panostus työhyvinvointiin, esimiestyöhön, johtamiseen ja prosesseihin, jonka johdosta sairauspoissaolot ovat kiristyneestä työtahdista huolimatta Imatralla merkittävästi alemmalla tasolla kuin muilla itärajan asemilla.

Viime vuonna Imatran tullia johti Seppo Vento. Hänen jäätyä eläkkeelle organisaatiomuutoksessa yhdistettyä tullia on johtanut Tuija Viiankorpi.

Tulli valitsee vuosittain ryhmän, jonka arvioidaan edustavan hyvää tasoa jollain tullitoiminnan alueella ja toimivan esimerkkinä Tullin sisällä ja laajemminkin valtionhallinnossa. Vuosittain valittavan ryhmän nimeää Tullin pääjohtaja tehtyjen esitysten perusteella.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.