Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen on huolissaan kuntien mahdollisuudesta selvitä palvelujen tuottamisesta tulevaisuudessa. Hänestä hallituksen päätökset lisätä peruspalvelujen valtionosuusleikkauksia ja kuntien tehtäviä heikon talous- ja työllisyyskehityksen vallitessa aiheuttavat merkittäviä paineita kunnallisverotuksen kiristämiseen, investointien vähentämiseen sekä henkilöstön lomautuksiin.

– Tässä tilanteessa hallituksen tulee vielä harkita uudelleen kuntiin kohdistuvia ratkaisuja ennen ensi vuoden budjettiesityksen antamista. Valtionosuusleikkaukset ja valtion tehtävien siirrot kunnille eivät paranna lainkaan julkisen talouden tasapainoa, Kietäväinen sanoi Kuntaliiton ja Etelä-Pohjanmaan liiton kunnallisjohdon neuvottelutilaisuudessa Seinäjoella perjantaina.

– Ne vain siirtävät vastuuta valtiolta kunnille. Olisi haettava keinoja, joilla parannetaan aidosti julkisen talouden tasapainoa kokonaisuudessaan.

– Vaikka hallitus toisaalta lisää kuntien verotuloja laajentamalla kuntien veropohjaa ja korvaa veroperusteiden muutokset täysimääräisesti, heikentävät valtion toimenpiteet kuntataloutta selvästi joka vuosi tällä eduskuntavaalikaudella, Kietäväinen sanoi kunta-asioiden ajankohtaiskatsauksessaan.

Kunnille yhteistyön mahdollisuus liitosten rinnalle

–  Merkittävää epävarmuutta kunnissa on jo pidemmän aikaa lisännyt kuntarakenne- ja sote-uudistusten epäselvä tilanne, Kietäväinen sanoi.

– Kuntarakenneuudistusta ja sote-uudistusta on tarkennettava siten, että palvelujen toimivuus, kuntien erilaisten olosuhteiden huomioon ottaminen sekä uudistusten tekeminen aidosti kuntia kuunnellen nostetaan keskeisiksi toimintaperiaatteiksi. Kuntaliiton hallituksen eilen yksimielisesti hyväksymä sote-linjaus, jossa irrottaudutaan kaavamaisista asukaslukurajoista ja otetaan alueelliset erityispiirteet huomioon, luo hyvän pohjan uudistuksen saattamiseksi toteuttamiskelpoiselle pohjalle.

– Kuntaliitosten rinnalla on kunnille annettava mahdollisuus selvittää yhteistyön tiivistämistä. Sillä tavalla kunnat on mahdollista saada aidosti mukaan selvitystyöhön. Samalla parannetaan kuntarakenne- ja sote-uudistusten yhteensovitusta sekä edistetään uudistushankkeissa tulosten aikaansaamista, Kietäväinen sanoi.

Työmarkkinatuki kasvattaa kuntien menoja

Varatoimitusjohtaja Kietäväisen mukaan merkittävimmin kuntien vastuita lisää hallituksen päättämä vuoden 2015 alusta toteutettava työmarkkinatuen uudistus, joka tämän hetken tiedon mukaan kasvattaa kuntien menoja noin 300 miljoonalla eurolla vuodessa.

–  Uudistus on tehtävä siten, ettei se lisää kuntien kustannuksia. Kunnille on annettava myös toimivat välineet vastata työttömien aktivoinnin kasvaviin haasteisiin.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.