Potilasvakuutuskeskukselle tehtiin viime vuonna lakisääteisen potilasvakuutuksen perusteella yhteensä 7 746 vahinkoilmoitusta, saman verran kuin edellisvuonna.

Korvausratkaisun Potilasvakuutuskeskus teki 6 692 tapauksesta. Niistä korvattaviksi potilasvahingoiksi todettiin 2 084 tapausta. Korvausprosentti oli 31,1 prosenttia, joka on hieman edellisvuosia korkeampi, mutta vuosivaihtelujen rajoissa.

Korvatuista vahingoista 92 prosenttia oli hoitovahinkoja. Infektiovahinkoja oli 6 prosenttia ja muita vahinkoja 2 prosenttia.

Kaikista korvatuista vahingoista 73 prosenttia oli tapahtunut julkisen sektorin terveydenhuollossa ja muut yksityisellä sektorilla, johon lasketaan myös mm. julkisen sektorin vuokratyövoima.

Yleisimmät korvattavat potilasvahingot olivat sattuneet lonkan ja polven tekonivelleikkauksissa sekä ranteen ja nilkan murtumien ja hampaiston hoidossa.

Korvauksia eri vuosina sattuneista potilasvahingoista suoritettiin viime vuonna kaikkiaan 35,3 miljoonaa euroa. Siitä tilapäisen ja pysyvän haitan korvauksien osuus oli 37 prosenttia ja ansionmenetyskorvauksia oli kolmannes.

Viime vuonna keskimääräinen käsittelyaika oli 5,6 kuukautta. Puolet tapauksista ratkaistiin 4,9 kuukaudessa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.