Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (HALKE) vahvisti 3.5.2013 Valtionosuusuudistus 2015 -hankkeen pääperiaatteet jatkotyön pohjaksi. Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen järjestäminen ja rahoitus koko maassa.

– Nykyistä valtionosuusjärjestelmää on syystäkin pidetty monimutkaisena ja vanhentuneena. Nyt vahvistettujen pääperiaatteiden myötä uudesta järjestelmästä muodostuu kannustava ja selkeä. Tavoitteena on myös poistaa kuntaliitosten esteet, hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen totesi.

Valtionosuusjärjestelmää yksinkertaistetaan ja selkeytetään

Valtionosuusjärjestelmää yksinkertaistetaan vähentämällä merkittävästi laskentakriteerejä ja poistamalla kriteerien päällekkäisyyksiä. Nykyjärjestelmässä kriteereitä on lähes 50 ja osa niistä on päällekkäisiä. Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen on osa hallituksen kuntauudistusta.

Väestön ikärakenne ja sairastavuus ovat edelleen valtionosuuksien perusteena

Valtionosuudet perustuvat jatkossakin merkittävästi kunnan väestön ikärakenteeseen ja sairastavuuteen. Kriteerien sisältöjä kuitenkin uudistetaan ja päivitetään.

Uusi valtionosuusjärjestelmä on kuntaliitosneutraali

Järjestelmän kannustavuutta lisätään siirtämällä painopistettä kustannusten tasauksesta tulojen tasaukseen. Nykyisessä järjestelmässä olevat määräytymisperusteiden porrastukset poistetaan, mikä osaltaan vähentää kuntaliitosten esteitä. Nykyinen taajamarakennekriteeri korvataan työpaikkaomavaraisuuskriteerillä. Vieraskielisten määräytymisperuste laajennetaan koskemaan koko väestöä.

Kustannustenjaon tarkistus valtion ja kuntien välillä säilyy

Kustannustenjaon tarkistuskäytäntö säilytetään osana järjestelmää. Tavoitteena on siirtyä kustannustenjaon tarkistuksessa nykyistä tiheämpään tarkistusajanjaksoon. Nykyisin tarkistus tehdään neljän vuoden välein. Myös vaihtoehdot toisen asteen koulutuksen rahoituksen uudistamisesta osana valtionosuusjärjestelmää selvitetään.

Uusi järjestelmä otetaan käyttöön 2015

Uusi järjestelmä otetaan käyttöön 2015. Kuntien välisten muutosten lieventämiseksi varaudutaan siirtymäaikaan.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.