Valviran kehotuksesta Verkkokauppa.com tulee jatkossa kiinnittämään vakavaa huomiota alkoholilainsäädännön asettamiin rajoituksiin.

Verkkokauppa.com on saanut kirjeen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta Valviralta koskien väkevän alkoholijuoman tunnuksilla varustettujen tuotteiden myyntiä. Kyseessä on Jack Daniel’s -merkillä myytävistä grillikastikkeista ja savustuslastuista. Kirjeessään Valvira toteaa tuotteiden esittämisen verkkokaupassa, Facebookissa, katalogissa tai muissa medioissa rikkovan alkoholilain 33 §:n 1 momentissa säädettyä väkevän alkoholijuoman mainonnan ja myynninedistämistoiminnan kieltoa.

Verkkokauppa.com noudattaa Valviran kehotusta ja piilottaa kaikki Jack Daniel’s -savustuslastujen etiketit ja lopettaa Jack Daniel’s -kastikkeiden myynnin. Verkkokaupassa olevat kuvat käsitellään vastaavasti ja kaikki tunnistettavat Jack Daniel’s -logot ja muut elementit piilotetaan nopeasti. Jack Daniel’s -savustuslastut löytyvät Verkkokauppa.comin grillaus ja kokkaus ryhmästä http://www.verkkokauppa.com/fi/catalog/31a/Grillaus-ja-kokkaus.

“Haluamme noudattaa Suomen lainsäädäntöä, eikä asiassa ole mitään epäselvyyksiä. Piilotamme vaaditut elementit tuotepakkauksista ja jatkamme tuotteen myyntiä normaalisti. Jatkossa Jack Daniel’s -savustuslastut tunnistaa myymälässä paperipussista, jonka valkoisessa tarrassa lukee ‘Viskitynnyrisavustuslastut’”, kertoo asiasta Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja Samuli Seppälä.

Ote alkoholilaista 33 §:n 1 momentista:

33 § Mainonnan sääntely (11.5.2007/588)

Väkevän alkoholijuoman mainonta, epäsuora mainonta ja muu myynninedistämistoiminta on kiellettty.

Miedon alkoholijuoman ja vähintään 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän juoman mainonta, epäsuora mainonta ja kuluttajiin kohdistuva muu myynninedistämistoiminta sekä sen liittäminen muun tuotteen tai palvelun mainontaan ja myynninedistämistoimintaan on kielletty, jos:

1) se kohdistuu alaikäisiin tai muihin henkilöihin, joille alkoholijuomaa ei 16 §:n mukaan saa myydä, taikka siinä kuvataan tällaisia henkilöitä..

Koko laki on luettavissa täältä

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.