Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n puheenjohtaja Maija Pihlajamäki

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn luottamusmieskysely on karua luettavaa. Selvityksen mukaan noin sadassa kunnassa, kuntayhtymässä tai sairaanhoitopiirissä on suunnitteilla erilaisia säästötoimia, kuten lomautuksia.

”Kunnallisilla työpaikoilla on talousahdingon seurauksena meneillään tuuliset ajat. Lyhytnäköisiä säästötoimenpiteitä tulee kuitenkin välttää ja varoa, ettei kunnissa jouduta tuuliajolle”, Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki sanoi tiistaina Kuopiossa, jossa kaupunki suosittelee henkilöstölleen palkattomia vapaita ja lomarahojen vaihtamista vapaaksi. Lisäksi Kuopion kaupungin ja sairaanhoitopiirin tuore liikelaitoskuntayhtymä Servica on vastikään ilmoittanut yt-menettelyn aloittamisesta.

Jytyn luottamusmieskyselyssä on selvitetty noin 240 kunnan, kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin tilannetta. Näistä lähes puolessa eli noin sadassa on suunnitteilla säästötoimia kuntatalouden tasapainottamiseksi. Yleisimpiä säästötoimia valtakunnallisesti ovat vapaaehtoiset talkoovapaat, lomautukset ja lomarahojen vaihtaminen vapaaksi.

”Tutkimukset lomautuksista osoittavat, että todellista säästöä ei yleensä synny edes lyhyellä tähtäimellä. Työt eivät häviä mihinkään, joten ne tehdään myöhemmin kalliina ylitöinä. Kasaantuneet työt johtavat stressiin ja lisääntyneisiin sairauslomiin. Selvää on, että tuottavuus ja hyvinvointi eivät viihdy työpaikoilla, joissa on jatkuvia säästösuunnitelmia ja työtä varjostaa epävarmuus. Useissa tapauksissa on todettu myös, että ulkoistaminen on tullut kalliimmaksi kuin palvelun tuottaminen kunnan omana työnä”, Pihlajamäki toteaa.

Irtisanomisia myös tulossa

Jytyn selvityksen mukaan säästöihin pyritään myös muun muassa siten, että määräaikaisia työsopimuksia ei jatketa ja sijaisia käytetään vähän tai ei ollenkaan. Lisäksi säästökeinona käytetään osallistumiskieltoa koulutuksiin sekä rekrytointikieltoa, palkankorotusten myöhentämistä, pakollisia talkoovapaita, palkattomia virkavapaita ja matkustamisen rajoittamista.

Henkilöstön irtisanominen on äärimmäinen keino. Irtisanomisista on ilmoittanut kahdeksan kuntaa ja kolme kuntayhtymää.

”Kyselyn avoimista vastauksia huokuu inhimillinen hätä. Jopa niissä kunnissa, joissa ei ole varsinaisia säästösuunnitelmia, on työntekijöiden jaksaminen äärirajoilla. Nyt tehtävillä päätöksillä on kauaskantoiset seuraukset. Kyseessä on kaksiteräinen miekka, joka sivaltaa molempiin suuntiin. Kärsijöinä ovat sekä kuntapalveluiden tuottajat eli työntekijät että palveluiden kuluttajat eli kuntalaiset”, Pihlajamäki toteaa.

* Jyty edustaa noin 65 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.