OAJ:n johtava lakimies Erkki Mustonen

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on tyytyväinen Helsingin kaupungin opetuslautakunnan vastuulliseen päätökseen palauttaa virastaan erotetun opettajan virkasuhde.

Opettajan virkasuhde purettiin rehtorin päätöksellä, koska opettaja oli poistanut työntämällä ruokalasta oppilaan, joka ei noudattanut poistumismääräystä.

– Opettajan virkasuhde palautuu ja hänelle tulee maksaa palkat takautuvasti. Onkin toivottavaa, että Helsingin kaupunki palkkaisi opettajan myös tulevaisuudessa, OAJ:n johtava lakimies Erkki Mustonen toteaa.

Mustonen sanoo, että opettajan pitää pystyä turvaamaan kaikille oppilaille turvallinen oppimisympäristö. Toisaalta työsuojelun ja kohtuullisten työolojen pitää toteutua myös opettajien kohdalla. Heidän täytyy voida puuttua koulun häiriötilanteisiin ilman pelkoa työnantajan kohtuuttomista rankaisutoimista. On myös kohtuullista edellyttää, ettei opettajien ja kasvattajien tarvitse kuunnella työssään solvauksia ja haistattelua.

– On myös kysyttävä, onko opetusvirasto tehnyt kaikkensa kouluissa ilmenneiden vakavien työrauhaongelmien estämiseksi. Helsingin kouluissa kirjataan vuosittain noin 400 oppilaiden käytöksestä aiheutuvaa vaara- ja uhkatilannetta, Mustonen kuvaa.

OAJ hämmästelee Mustosen mukaan kuitenkin sitä, ettei opetuslautakunta palauttanut asiaa ratkaistavaksi työpaikalla. Lautakunnan antama kirjallinen varoituskin on ankara toimenpide tapahtuneeseen nähden.

– Käsityksemme mukaan opetuslautakunnalla ei ollut kuntalain mukaista toimivaltaa asiassa, vaan ensisijainen varoituksenanto-oikeus kuuluu lähiesimiehelle. Toivottavasti käyty keskustelu lopulta selventää koulun työrauhaa koskevia säädöksiä ja menettelytapoja, jotta vastaavilta ikäviltä tapahtumilta voitaisiin välttyä. Yksityisen viranhaltijan kannalta prosessi on ollut kuitenkin kohtuuton. Siksi on syytä tarkoin selvittää opetusviraston toimet asian käsittelyssä sekä mahdolliset hyvitykset opettajalle, Mustonen vaatii.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.