Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee 13.5. sekä pientalo- että kerrostalokaavoja, jotka mahdollistavat uusien asuntojen rakentamisen eri puolille Vantaata.

Viertolaan, Kylmäojan ja Osmankäämintien väliselle alueelle Koisotien eteläpuolelle ollaan kaavoittamassa pientalotontteja sekä yhtiömuotoista asumista. Lisäksi Koisotien varteen suunnitellaan rakennusalat kahdelle hoivakotirakennukselle. Kaava sallii myös tavallisten asuinkerrostalojen rakentamisen hoivakotien sijaan..

Mikkolassa  Marsinkujalla on suunnitelmissa täydennysrakentaa VAV asunnot Oy:n omistamaa asuinkerrostalokorttelia. Asemakaavan muutoksella nykyiset rakennukset korvataan tehokkaammilla ja esteettömillä kerrostaloilla. Uutta rakennusoikeutta syntyy lähes 2 600 kerrosneliötä. Suurin sallittu kerroskorkeus nousee kolmesta neljään.

Kivistössä Riipiläntien varrella asemakaavan muutoksella muutetaan osa puutarha- ja kasvihuonealuetta erillispientalojen korttelialueeksi ja liitetään olemassa oleviin tontteihin. Näin mahdollistuu 4-5 uuden omakotitalon rakentaminen.

Lisäksi käsitellään asemakaavamuutos, joka koskee Luhtitien linjausta Uomatielle sekä lähivirkistysaluetta ulkoilureitteineen. Samalla kaavoitetaan Vapaalan­puiston lähivirkistysaluetta, jolloin vanhan rakennuskaavan epäselvät alue­merkinnät poistuvat. Alueella on palstaviljelyalue ja koira-aitaus.

Lautakunta käsittelee myös maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan ympäristöohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää kaupungin arvojen mukaista kestävää kehitystä ja toteuttaa kaupunkitasoisessa strategiassa asetettuja tavoitteita ja toimenpiteitä.

Lisäksi lautakunta käsittelee Vantaan työikäisten hyvinvointiohjelmaa vuosille 2013-16. Ohjelmassa on keskeistä se, miten asukkaat voivat itse edistää hyvinvointiaan yhteistyössä kunnan, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa ja miten kunta voi parhaiten tukea asukkaidensa hyvinvointia.  Keskeisiksi hyvinvoinnin rakentamisen pilareiksi ohjelma määrittää  asumisen, ympäristön ja asuinalueet; työn, koulutuksen ja toimeentulon; elämäntavat, terveyden ja ihmissuhteet sekä osallisuuden, yhteisöllisyyden ja kulttuurin voiman.

Käsittelyyn tulee myös muutamia katujen ja muita nimien muutoksia. Niistä yksi on Kehäradalle rakennettavan Lentoaseman rautatieaseman nimi, joka nykyisessä asemakaavassa on ruotsiksi Flygstation. Se kuitenkin tarkoittaa sotilaslentokenttää ja siksi uudeksi ruotsinkieliseksi nimeksi ehdotetaan Flygplatsen ja samalla englanninkieliseksi nimeksi Airport.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.