Vantaan käräjäoikeus on 3.5.2013 antamassaan tuomiossa tuominnut van-taalaisen taksiyrittäjän työsyrjinnästä 20 päiväsakkoon suuruudeltaan 660 euroa. Tämän lisäksi vastaaja tuomittiin maksamaan kolmen kuukauden palkkaa vastaavan määrän vahingonkorvauksena työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

Tapauksessa vantaalainen taksiyrittäjä oli palkannut uuden kuljettajan toisen työntekijän ollessa sairauslomalla. Lisätyövoiman hankinnasta johtuen työnantaja ei enää voinut tarjota samoja työtehtäviä sairauslomalta palanneelle työntekijälle kuin tämä oli tehnyt ennen sairauslomaansa.

Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että työnantaja on palkannut uuden työntekijän tietäen, että sillä on negatiivisia vaikutuksia sairauslomalta palaavan työntekijän ansiotasoon. Käräjäoikeus totesi myös, että vaikka työsuhde onkin päättynyt sopimukseen ja kuljettajan siirtymiseen toisen yrityksen palvelukseen, voidaan työvuorojen vähentämisen ja siitä aiheutuneen ansioiden menetyksen tosiasiallisesti katsoa johtaneen työsuhteen päättymiseen. Tämän seurauksena työnantajan katsottiin toimineen työsyrjintärikostunnusmerkistön edellyttämällä tavalla ja asettaneen työntekijän epäedulliseen asemaan ilman painavaa, hyväksyttävää syytä.

Työsuojelun vastuualueen lakimies Aki Eriksson haluaa tarkentaa, että työnantaja voi syyllistyä työsyrjintärikokseen, vaikkei työnantajan toimien taustalla olisikaan syrjivää tarkoitusta. Rikostunnusmerkistön täyttymisen osalta keskeistä on, että työntekijä on asetettu epäedulliseen asemaan syrjivästä syystä ilman, että toimille on olemassa painavaa, hyväksyttävää syytä. Pelkästään se seikka, että työnantajalle aiheutuu kustannuksia sairauslomista tai perhevapaista ei ole tällainen hyväksyttävä syy.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.