Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Kuntatalouden vaikea tilanne ja palveluja tarjoavien yritysten suuret lupaukset ovat saaneet useat kunnat ulkoistamaan palveluitaan. Monelle kunnalle on kuitenkin jäänyt ulkoistamisista käteen vain kohonneet kustannukset ja laskeva palveluiden laatu.

– Nyt on aika puhaltaa ulkoistuspeli poikki ennen kuin kuntalaisten maksettavaksi lankeava loppulasku kasvaa aivan liian suureksi, sanoo JHL:n toimialajohtaja Päivi Niemi-Laine.

Ulkoistamisen todelliset seuraukset näkyvät sekä tutkimuksissa että kunnissa, joissa ulkoistetut palvelut palautetaan takaisin omaksi toiminnaksi. Viimeisimpänä Kuhmon kunta ilmoitti, että kuntalaisten lääkäri- ja vastaanottopalvelut palautetaan takaisin kuntayhtymän hoitoon toukokuun puolivälissä.

– Ulkoistamisen hyödyt näkyvät vain palveluja tuottavien yritysten mainosesitteissä. Arki on osoittanut, että myyntimiesten korulauseilla ei ole totuuden kanssa mitään tekemistä, linjaa Niemi-Laine.

Viime viikolla julkaistun Sosiaalibarometri 2013 -tutkimuksen mukaan yli puolet terveyskeskusjohtajista ja melkein puolet sosiaalijohtajista on sitä mieltä, että ulkoistaminen on ainoastaan nostanut kuntapalveluiden kustannuksia. Myös muiden asiasta tehtyjen selvitysten tulokset ovat samansuuntaisia. Samaan aikaan yksityinen palvelutuotanto keskittyy yhä harvempien suurten yritysten käsiin.

Palvelutuotannon keskittyminen vähentää kilpailua, kasvattaa entisestään yritysten voittoja ja nostaa palveluiden hintaa, arvioi Niemi-Laine.

– Kuntapäättäjien ei tule perustaa päätöksiään mainospuheisiin, vaan tutkittuun tietoon ulkoistamisen vaikutuksista kuntapalveluiden hintaan ja laatuun, hän vetoaa.

Tutkittu tieto ei tue väitteitä ulkoistamisen suotuisista vaikutuksista palveluiden laatuun. Sosiaalibarometrin mukaan 55 prosenttia kuntien sosiaali- ja terveysjohtajista kertoo, että ostetun palvelun laatu ei ole vastannut sovittua.

Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten henkilöstöpolitiikka ei myöskään kaikilta osin kestä päivänvaloa. Viimeisimpänä esimerkkinä yritysten henkilöstöongelmista on Attendon omistaman raumalaisen Steniuksen hoivakodin työntekijöiden joukkoirtisanoutumiset.

– Markkinaperusteisesti toimiva yritys keskittyy maksimoimaan voittoa ja unohtaa kuntapalveluihin kuuluvat vaikuttavuuden, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden elementit. Jos yritys ei toimi oikein, sekä kuntalaiset että työntekijät äänestävät jaloillaan. Kunta ei voi kuitenkaan ulkoistaa palveluiden järjestämisvastuuta, vaan vastuu säilyy aina kunnalla, Niemi-Laine muistuttaa.

Ammattiliitto JHL:n 240 000 jäsentä huolehtivat suomalaisten hyvinvoinnista, peruspalveluista ja turvallisuudesta monenlaisissa tehtävissä. Heidän alojaan ovat hoito, hoiva, kasvatus, sivistys, ruokahuolto, tekniikka ja infrastruktuuri, liikenne, puhtaus ja kunnossapito, hallinto, vapaa-aika, kulttuuri, turva ja pelastus. Kunnissa, valtiolla, yrityksissä ja seurakunnissa. Kunta-alalla JHL on suurin henkilöstöjärjestö.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.