Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Lappeenrannan kaupunki on saanut tuomion lastenhoitajan työsopimusten lainvastaisesta ketjuttamisesta. Käräjäoikeus vakinaisti lastenhoitajan työsuhteen.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus vahvisti 8.5.2013 antamassaan tuomiossa Lappeenrannan kaupungin palveluksessa työskentelevän työntekijän työsuhteen toistaiseksi voimassa olevaksi kesken määräaikaisen työsopimuksen. Päätös on harvinainen. Yleensä työsopimuksen määräaikaisuutta koskevat oikeudenkäynnit kohdistuvat jo päättyneisiin työsopimuksiin, jolloin oikeutta käydään rahallisista korvausvaatimuksista.

JHL nosti kanteen työnantajaa vastaan, koska sen mielestä Lappeenrannan kaupungilla on pysyvä työvoiman tarve lastenhoitajan tehtävissä. Lisäksi yksittäisille määräaikaisille työsopimuksille ei ole ollut työsopimuslain edellyttämää perusteltua syytä.

Lastenhoitaja on solminut Lappeenrannan kaupungin kanssa 92 erillistä määräaikaista työsopimusta vuodesta 2003 alkaen. Lastenhoitajan määräaikaisia työsopimuksia oli uusittu siten, että hän on ollut viimeiset viisi vuotta töissä suuren osan kalenterivuodesta. Työnantaja perusteli näitä määräaikaisia työsopimuksia sillä, että työntekijä on toiminut eri henkilöiden sijaisena.

Käräjäoikeus katsoi, että työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve. Työnantaja ei kyennyt näyttämään, että sillä olisi ollut lain edellyttämää perusteltua syytä tehdä jatkuvasti määräaikaisia työsopimuksia työntekijän kanssa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.