Poliisi on saanut ulkopuolista rahoitusta Euroopan unionin rahastoista toimintansa kehittämiseen muun muassa Vitja-hankkeeseen, Keskusrikospoliisin DNA-tiedonvaihtohankkeeseen sekä SIS II-ohjelman kehittämiseen.

Vitja-hankkeelle 470 000 euroa

Poliisin sekä muiden turvallisuus- ja oikeusviranomaisten toimintaprosesseja yhtenäistävään Vitja-hankkeeseen on saatu rahoitusta 470 000 euroa Solid- ulkorajarahastosta. Vitja-hanke uudistaa ja yhdistää poliisin nykyiset operatiiviset järjestelmät yhtenäiseksi, tietoturvalliseksi järjestelmäkokonaisuudeksi.

Solid-rahaston ulkorajarahaston avulla edistetään Euroopan ulkorajojen yhdennetyn rajavalvontajärjestelmän kehittämistä. Rahastosta tuetaan kehittämishankkeita, joilla pyritään muun muassa ulkorajoihin liittyvien tarkastus- ja valvontatehtävien tehokkaaseen järjestämiseen, matkustajavirtojen tehokkaampaan hallinnointiin ulkorajoilla ja jäsenvaltioiden kolmansissa maissa olevien maahanmuuttoasioita käsittelevien viranomaisten hallinnoinnin parantamiseen.

DNA-tiedonvaihtoon 180 000 euroa

Keskusrikospoliisin vetämälle DNA-tiedonvaihdon hankkeelle on myönnetty rahoitusta noin 180 000 euroa EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston ISEC-ohjelmasta.

Hankkeessa suoritetaan DNA- tietojen vaihtoa eri EU-maiden kesken. Mukana on lainvalvontaviranomaisia eri EU-maista kuten Virosta, Ruotsista, Hollannista sekä myös Europolista. Hanke käynnistyy kesäkuussa 2013 ja se kestää kaksi vuotta.

Schengenin tietojärjestelmän kehittämiseen 2 miljoonaa euroa

Schengen tietojärjestelmä SIS II -ohjelman kehitykseen ja testaukseen on myönnetty Euroopan komission erillisrahoitusta ja Solid-ulkorajarahastosta vuoden 2012 ohjelmasta yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa.

SIS II järjestelmä eli Schengenin tietojärjestelmän uudistamisprojekti tarkoittaa nykyisen tuotannossa olevan Schengenin tietojärjestelmän korvaamista uudella järjestelmällä. Järjestelmää käyttävät Schengen sopimuksen mukaisesti poliisin lisäksi
Rajavartiolaitos, Tulli, ulkomaalaistoimisto, puolustusvoimat, ja ulkoministeriö. Poliisi vastaa järjestelmän toteutuksesta.

Maasta poistettavien identifiointiin 88 000 euroa

Helsingin Poliisilaitokselle on myönnetty Solid-rahastosta rahoitusta maastopoistettavien identifioinnin tehostamiseen noin 88 000 euroa vuonna 2012.

Lisätietoa:
http://www.intermin.fi/fi/ministerio/eu-asiat/solid-rahastotja Euroopan komission sivuilta:  ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/index_funding_en.htm

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.